Täysistunnon pöytäkirja 123/2001 vp

PTK 123/2001 vp

123. PERJANTAINA 26. LOKAKUUTA 2001 kello 13

Tarkistettu versio 2.0

9) Hallituksen esitys laeiksi työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain ja työmarkkinatuesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

 

Pirkko Peltomo /sd:

Arvoisa puhemies! Euron tulo on aiheuttanut myöskin Kansaneläkelaitokselle melkoista ruuhkaa ... (Hälinää)

Puhemies:

(koputtaa)

Ed. Peltomolla on puheenvuoro!

Puhuja:

... ensi vuoden vaihteessa. Siitä johtuen asiantuntijakuulemisen jälkeen ja myös hyvässä yhteisymmärryksessä työministeriön ja ministerin kanssa työasiainvaliokunta teki tämän muutoksen. Muutos ei sinällään ole heikennys asiakkaalle, vaan tämä on ihan tekninen muutos, niin että 1.4. alkaen vasta tämä toteutuu lain mukaisesti ja siihen saakka majoituskorvauksen suuruus on 7 euroa päivältä, eli sovellutus siirtyy vasta huhtikuun alkuun johtuen euron tulon muutoksista.

Anne Huotari /vas:

Arvoisa puhemies! Todellakin tämä muutos on ihan hyvä, että majoituskustannuksista ei tarvitse enää kuitteja toimittaa, koska se on ollut aika byrokraattinen malli. Jos henkilö on asunut esimerkiksi aviopuolison koulutuksen takia toisella paikkakunnalla muussa kuin siinä asunnossa, joka on aikuiskoulutuskeskuksesta osoitettu, henkilö ei ole saanut tukia. Siinä mielessä tämä on erittäin hyvä parannus, mutta todellakin euromuutosten takia tämä siirtyy. Mutta kuitenkin nämä ihmiset tulevat saamaan saman summan, ja pääasia, että summa on oikea.

Yleiskeskustelu päättyy.