Täysistunnon pöytäkirja 123/2002 vp

PTK 123/2002 vp

123. KESKIVIIKKONA 23. LOKAKUUTA 2002 kello 15

Tarkistettu versio 2.0

9) Hallituksen esitys vuorotteluvapaalaiksi

 

Leea Hiltunen /kd:

Arvoisa puhemies! On erinomainen asia, että tämä hallituksen esitys tulee tässä vaiheessa käsittelyyn. Meillä on työelämässä paljon henkilöitä tällä hetkellä, jotka ovat työssäjaksamisen rajoilla, ja etsivät niitä keinoja, millä saada ikään kuin siihen työhön katkosta. Vuorotteluvapaa palvelee niitä, jotka mahdollisesti haluavat levähtää työstä tai täydentää osaamistansa, ammattitaitoaan, mutta myöskin ihan virkistymisen kannalta. Suurin palvelu tällä lailla mielestäni on perheille, jotka voivat miettiä perheen ja työelämän yhteensovittamista, ja hakea ratkaisuja, että jäisi sitä todellista aikaa lapsille. Paljon tänä päivänä kysytään, mistä lapset saisivat sitä aikuisen aikaa, ja ennen kaikkea isän ja äidin aikaa. Tässä varmasti on valiokunnassa vielä yksityiskohtia mietittävä ja asiantuntijoita kuultava tämän lain kohdalta.

Yhtä asiaa tässä haluaisin valiokunnalle lähettää keskusteluun: Kymmenen vuoden työssäoloaika, joka oikeuttaisi vuorotteluvapaan saamiseen, ja kriteerit, jotka hallituksen esityksessä on asetettu, ovat minun mielestäni sen kaltaiset, että ne eivät välttämättä tue nuoria perheitä, nuoria äitejä ja isiä, jotka pienten lasten kanssa toimivat ja haluaisivat perhevapaita, varsinkin kun esimerkiksi perhevapaita ei lueta työhistoriaan. Sitten voi sanoa, että pitkään koulutetuilla henkilöillä ei esimerkiksi ole pitkää työhistoriaa vielä ja muutenkin työelämä on ollut sen kaltaista, että on paljon pätkätöitä ja lyhytaikaista ja työhistorian kertyminen on vähän vaikeata. Toivoisin, että valiokunnassa mietittäisiin näitä kriteereitä vuorotteluvapaan myöntämiselle ja ennen kaikkea, että siinä haettaisiin keinoja, millä perheet saavat käyttää tätä ja lasten hyväksi.

Lauri Oinonen /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Haluan yhtyä edellisen puhujan ed. Leea Hiltusen ajatuksiin, että perheet ja nimenomaan lapsiperheet voisivat saada yhteistä aikaa ja nimenomaan mahdollisuuksien mukaan silloin, kun sitä tarvitaan lasten ollessa pienet. Tämä kymmenen vuoden edellytys, mihin edellinenkin puhuja viittasi, työssäoloaika, on nimenomaan lapsiperheitten osalta kohtuuton. Toivoisin, että valiokuntakäsittelyssä, johon itsekin voin työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnassa ottaa osaa, voisimme kiinnittää näihin kysymyksiin huomiota. Kaikki se, millä lapsiperheitten parasta voidaan tehdä elämän olosuhteitten joustavoittamiseksi, tulee tehdä.

Matti Kangas /vas:

Arvoisa puhemies! Tämä on aivan hyvä esitys, että vuorotteluvapaa olisi voimassa vastaisuudessakin. Näkisin sen kyllä sellaisena, että kun on pitkään ollut työelämässä mukana, silloin voi sitten viettää vapaata. Se on pehmeä tapa saada työuupumus pois ja sitten jatkaa työhistoriaansa, ettei pala loppuun. Tokihan se on ihan hyvä perheillekin. Heillekin pitää olla aikaa ja ennen kaikkea lapsille. Lapset taitavat joustaa eniten tänä päivänä työelämään päin nähden. Mutta nimenomaan siellä työhistorian loppuvaiheissa on tärkeää, että jaksaa olla, että on vuosi aikaa vaikka hengähtää ja sitten taas uudella panostuksella tehdä töitä eteenpäin. Nyt varsinkin, kun nostettiin eläkeikää ylöspäin, on entistä tärkeämpää, että on tällaisia taukoja, että voi olla työelämästä pois.

Leea Hiltunen /kd:

Arvoisa puhemies! Aivan oikein, kuten ed. Kangas tässä totesitte, niin totta kai on tärkeää työhistorian huomioon ottaminen, jos esimerkiksi ennen eläkkeelle siirtymistä haluaa vielä käyttää tätä vuorotteluvapaata tosiaan sillä tavalla, että olisi mahdollisesti vielä fyysinen kunto hyvä ja voisi esimerkiksi kuntoutumiseen ja virkistymiseen ja tällaiseen vahvistamiseen käyttää tätä. En poissulje sitä suinkaan. Toivonkin vain, että valiokunnassa näitä kriteerejä kokonaisvaltaisesti tarkastellaan, mitkä kaikki tekijät tänä päivänä ovat sen kaltaisia, joihin tarpeisiin tätä vuorotteluvapaata me nyt täältä lain myötä tarjoamme. Siinä mielessä varmasti asiantuntijat voivat sen kertoa, miten eri työaloilla ja eri elämäntilanteissa perheet, yksinäiset ja mahdollisesti pitkäaikaissairauttakin sairastavat voivat tarvita tällaista vuorotteluvapaata. Tähän toivon todella asiantuntijakuulemista.

Lauri Oinonen /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Todellakin vuorotteluvapaalla voidaan luoda joustavuutta ja elämäntilanteitten mukaista tarkoituksenmukaisuutta työelämään. Aivan kuten aluksi täällä puhuttiin lapsiperheitten osalta, se on asia, joka on hyvin vahvasti otettava huomioon. Meillä on lapsia liian vähän Suomessa. Mutta sitten todellakin, kun eläkkeellepääsyn iät nousevat lainsäädännön muutosten myötä ja ihmiset kuitenkin uupuvat ja väsyvät työssä ja haluaisivat joustavampaa järjestelyä eläkkeelle siirryttäessä, todellakin myös siinä elämäntilanteessa vuorotteluvapaa on hyvin harkitsemiskelpoinen ratkaisu. Todellakin ed. Matti Kangas toi täällä erinomaisen asian, että korosti tässä yhteydessä myös vuorotteluvapaata. Haluan lämpimästi yhtyä tuohon ajatukseen. Työelämän on joustettava mahdollisuuksien mukaan elämäntilanteitten mukaan.

Keskustelu päättyy.