Täysistunnon pöytäkirja 123/2006 vp

PTK 123/2006 vp

123. KESKIVIIKKONA 29. MARRASKUUTA 2006 kello 15 (15.06)

Tarkistettu versio 2.0

4) Hallituksen esitys laiksi Euroopan kalatalousrahaston kansallisesta hallinnoinnista ja elinkeinokalataloudelle myönnettävistä tuista

 

Kimmo   Tiilikainen /kesk:

Arvoisa puhemies! Haluan ihan, koska tämä kalatalousrahaston hallinnointiin liittyvä laki varsin perusteellisesti puitiin maa- ja metsätalousvaliokunnassa, tuoda siitä kaksi näkökohtaa esille.

Ensimmäinen on se, että käsittelyn aikana, koska kyse on nimenomaan ammattikalastuksen edistämiseksi tarkoitetusta lainsäädännöstä, tuli huoli niitten pienyritysten tukimahdollisuuksista, joilla kalastuksen tuoma osuus elinkeinosta tai tuloista on alle 30 prosenttia, siitä, jäävätkö ne kokonaan tukien ulkopuolelle. Valiokunnan käsittelyssä kuitenkin todettiin, että vaikka tämä kalatalousrahaston tuki ei avaa mahdollisuuksia tämmöisten sivutoimisten kalatalousyritysten kehittämiseen, niin muut maaseudun kehittämisvarat voivat sen mahdollisuuden tarjota. Esimerkiksi Leader-toimintalinjan tuomat maaseudun kehittämisrahat ovat myös pienten sivutoimisten kalastusyritysten käytössä erityisesti kalastusmatkailun kehittämiseen kaikkialla maassa.

Toinen näkökohta tulee esille valiokunnan lausumaehdotuksessa. Siinä haettiin tasapainoa kalastuselinkeinon ja mahdollisesti sitten hupenevan luonnonvaran välille, ja teimme tämmöisen lausuman, että jos kalakantojen tila edellyttää, niin täytyy olla mahdollista näitä keinoja käyttää myös vapaaehtoisen pyyntiponnistuksen alentamiseksi, siis ikään kuin ostaa pois kapasiteettia, jos liikakalastus kalakantoja uhkaa.

Yleiskeskustelu päättyy.