Täysistunnon pöytäkirja 123/2006 vp

PTK 123/2006 vp

123. KESKIVIIKKONA 29. MARRASKUUTA 2006 kello 15 (15.06)

Tarkistettu versio 2.0

6) Hallituksen esitys laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta

 

Kimmo  Tiilikainen /kesk:

Arvoisa puhemies! Tämäkin lakiesitys nyt, kun se on finaaliin saatettu, ansaitsee sanasen.

Tämä laki merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta tarvittiin sen takia, että kun työaikapankkijärjestelmät ovat yleistyneet, niin työntekijät ikään kuin tehdystä työstä nostamatonta palkkaa saattavat jättää tänne työaikapankkiin. Jos sitä on kertynyt huomattavastikin ja sitten yritys menee vaikeuksiin eikä pystykään palkkoja maksamaan, niin tämän lakiuudistuksen ansiosta nyt sitten turvataan työntekijöitten työaikapankkiin kertyneet saatavat tarvittaessa palkkaturvan kautta. Eli tämä sillä tavalla varmistaa työntekijöitten saatavia ja kannustaa käyttämään työaikapankkijärjestelmiä yrityksissä ilman riskiä, että sinne työntekijän tallettamat ansiot mahdollisesti ongelmien sattuessa katoaisivat.

Yleiskeskustelu päättyy.