Täysistunnon pöytäkirja 123/2009 vp

PTK 123/2009 vp

123. TORSTAINA 10. JOULUKUUTA 2009 kello 16.03

Tarkistettu versio 2.0

12) Hallituksen esitys laiksi rakennuksen ilmastointijärjestelmän kylmälaitteiden energiatehokkuuden tarkastamisesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

 

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa puhemies! Tämä mietintö on yksimielinen, ja tämä ei ole millään lailla ongelmallinen asia, joka koskee siis rakennusten ilmastointijärjestelmien, kylmälaitteiden energiatehokkuuden tarkastamista ja siihen liittyvien säädösten muuttamista. Tämä tähtää ilmastonmuutoksen hillintään omalla pienellä osa-alueellaan, energiatehokkuuden lisäämiseen rakentamisessa, asumisessa, ja on oikean suuntainen toimenpide.

Se, mistä tässä aikaisemmin ensimmäisen käsittelyn aikana varsin paljon käytettiin puheenvuoroja, on tarkastamisen resurssit yleensä rakennusten suhteen, niiden kosteuden, rakennusten kunnon, kuntotarkastuksen suorittamisen ongelmien suhteen ja myöskin siinä, onko meillä kylliksi asian osaavia henkilöitä. Onko kunnilla, joilla on varsin pitkälle menevä vastuu rakennuskannan kunnon ylläpitämisestä, siis rakentamisen seuraamisesta, kylliksi resursseja?

Nämä olivat niitä keskustelun kohteita ja asioita, ja on todettava, että nimenomaan rakentamiseen, suunnitteluun, rakennuslupiin liittyvät tehtävät ovat jatkuvasti lisääntyneet kunnilla, mutta resurssit ovat vähentyneet. Tässä on selvä epäsuhta, että kun olemme hakemassa yhä erilaisia tarpeellisia ilmastonmuutoksen hillintään, energiatehokkuuteen liittyviä toimenpiteitä, niin vastaavasti ei kuitenkaan ole kylliksi sitten näissä aina osaamista ja tekijöitä. Tässä on kysymys, josta ympäristövaliokunta yrittää aina omissa mietinnöissään muistuttaa hallitusta.

Kari Kärkkäinen /kd:

Arvoisa puhemies! Toimitila- ja palvelurakennuksissa olevien ilmastointijärjestelmien kylmälaitteet sisältävät ilmaston kannalta haitallisia kaasuyhdisteitä, joiden päästöjä voidaan laitteiden kunnossapidolla ja tarkastuksilla vähentää, niin kuin ympäristövaliokunta mietinnössään on todennut. On muistettava se tosiasia, että 25 prosenttia meidän päästöistämme syntyy nimenomaan asumisesta, ja siinä suhteessa ilmastointijärjestelmän asianmukainen toiminta ja käyttötapa ovat tärkeitä myös rakennuksen sisäilman terveellisyyden kannalta sekä energiansäästämisessä.

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Asian aikaisempien vaiheitten aikana olen tuonut esille sen mielipiteeni, että aina, kun on näitä energiatehokkuusasioita esillä, niin pitäisi olla jonkinlainen logo, jolla tunnistetaan nämä hankkeet niin, että ne saisivat asiaan kuuluvan huomion. Tässä on nimittäin sillä tavalla, että kun näitä tulee ja tulee ja tulee, semmoinen asennoituminen "ai se, taas sitä muutetaan" syntyy helposti. Mutta kun ne erikoisella logolla merkittäisiin, niin niillä olisi aivan toisenlainen huomio täällä. Jos joillakin niin kansanedustajilla on merkitystä siinä, että saatetaan kansalaisten tietoon, mikä on oikea toimintamalli.

Jouko Laxell /kok:

Arvoisa puhemies! Tätä esitystä olisi odottanut paljon aikaisemminkin, niin ajankohtainen se on kaikin puolin. Mutta niin kuin äsken kuulin ed. Pulliaiselta, niin onhan vastaavaa jo ollutkin.

Keskustelu päättyi.