Täysistunnon pöytäkirja 124/2006 vp

PTK 124/2006 vp

124. TORSTAINA 30. MARRASKUUTA 2006 kello 16.30

Tarkistettu versio 2.0

16) Laki perusopetuslain 30 §:n muuttamisesta

 

Sari Essayah /kd:

Arvoisa rouva puhemies! Tässä todellakin korostetaan sitä, että meidän tulisi asetuksella säädellä perusopetuksen ryhmäkoosta, koska tällä hetkellä tilanne on se, että OAJ on muun muassa tutkinut asiaa ja todennut, että opetusryhmien ryhmäkokojen yläraja on noussut paikoitellen jopa 40 oppilaaseen tuosta 26:sta, mitä on suositeltu. Todellakin, tässä laki- aloitteessa esitetään sitä, että erikseen opetusryhmien koosta säädettäisiin pysyvästi asetuksella. On selvää, että erityisesti alkuopetukseen liittyvät pedagogiset syyt puhuvat pienten opetusryhmien puolesta, ja sen tähden niitä olisi välttämätöntä säännellä asetuksella.

Matti Väistö /kesk:

Arvoisa puhemies! Koulupuolella meillä on todella monia sellaisia asioita, joihin on kiinnitettävä huomiota. On tärkeää, että lapset pääsevät opintielle mahdollisimman onnistuneesti ja että siellä kyetään koulutoimi järjestämään niin, että ei ole ylisuuria opetusryhmiä. Erityisesti juuri esi- ja alkuopetuksen osalta on havaittu ongelmallisia tilanteita, ja minusta tässä kiinnitetään sinällään oikeaan asiaan huomiota. Oletan, että myös se koulutuspoliittinen selonteko, joka tässä taannoin oli eduskunnan käsittelyssä ja johon keskustan eduskuntaryhmä osaltaan antoi evästyksiä, on myös näihin asioihin paneutunut ja sitä kautta eduskunnan viestiä on myös mennyt sekä Opetushallituksen että ministeriön suuntaan.

Hyvin tärkeää on, että me huolehdimme lasten hyvästä koulunkäynnistä ja koulun aloituksesta ja tuemme heidän oppimistaan, estetään niitä ongelmia, joita syrjäytyminen voi jo tässä vaiheessa ja myöhemmin koulutiellä ja elämässä aiheuttaa. Tämän vuoksi on hyvin tärkeää, että jokainen lapsi saa tarvittavan tuen ja opastuksen myös koulun puolelta. Tietysti olennainen kysymys tässä on perheen rooli ja tuki.

Keskustelu päättyy.