Täysistunnon pöytäkirja 124/2014 vp

PTK 124/2014 vp

124. TORSTAINA 4. JOULUKUUTA 2014 kello 16.01

Tarkistettu versio 2.0

18) Laki alkoholilain 33 §:n muuttamisesta

 

Timo Heinonen /kok(esittelypuheenvuoro):

Arvostettu puhemies! Hyvät edustajakollegat! Poliitikoille on usein vaikeaa myöntää virheitä. Minä tein virheen helmikuun 28. päivänä tänä vuonna. Äänestin alkoholilain mainontasäännöksiä tiukentavan lakiesityksen puolesta. Tapahtui virhe, ylilyönti. En kannata niitä kaikkia esityksiä, jotka tuossa on hyväksytty, tai niitä tulkintoja, joita tämä esitys on aiheuttanut. (Jari Myllykosken välihuuto — Kauko Tuupainen: Sattuuhan sitä!)

Itse asiassa on syytä todeta seuraavaa: Iltalehti kirjoitti, että "He äänestivät alkoholilain tiukentamisen puolesta", 99 kansanedustajaa. Minä olin yksi heistä, painoin jaa-nappia. Mutta Iltalehti ei kertonut sitä, että 70 kansanedustajaa, joihin kuuluitte kaikki te perussuomalaiset, joihin kuuluivat kaikki täältä poissa olevat keskustalaiset, äänesti vielä tiukemman lainsäädännön puolesta. Eli oikea otsikko olisi ollut, että — mitä siitä tuleekaan... — "169 kansanedustajaa äänesti alkoholilain tiukennuksen puolesta, 2 äänesti tyhjää ja 28 oli poissa". Kukaan ei äänestänyt löysennyksiä, höllennyksiä alkoholilainsäädäntöön. Kukaan ei esittänyt, että oltaisiin pysytty nykytilanteessa. Kaikki kansanedustajat tässä salissa äänestivät tiukennuksia: ne, jotka painoivat "jaa", äänestivät tiukennuksia ja perussuomalaiset ja keskustalaiset ei-nappia painamalla vielä tiukempia rajoituksia alkoholilainsäädäntöön. Tämä on syytä eduskunnan pöytäkirjoihin kirjata ja myös tietoon kaikelle kansalle saattaa.

Arvoisa puhemies! Minä myönnän virheeni. En itse ole ymmärtänyt, että tämä lakiesitys tarkoittaa niitä toimenpiteitä, joita julkisuuteen on esille tullut. En ole ymmärtänyt sitä, että sosiaalista mediaa ryhdytään rajoittamaan niin, että tykkää- ja jaa-nappeja kielletään eri paikoista. En pitänyt sitäkään järkevänä, että suomalaiset kuljetusautot eli jakeluautot kielletään mutta ulkomaalaiset jakeluautot voivat Suomessa jatkaa kulkemista samalla tavalla. En myöskään ymmärtänyt sitä, että Koffin hevoset — vanha legendaarinen mainoskärry, hevoskärry — poistuvat tämän lainsäädännön myötä taikka panimon pihasta Laitilan Kukko -tölkki, joka on ymmärtääkseni jotain tähän tuotantoon kuuluvaa vettä taikka jotain muuta mäskiä täynnä. En ymmärtänyt sitä ja myönnän, että minun mielestäni ne ovat kohtuuttomia toimenpiteitä. En myöskään ymmärtänyt sitä, että terassivarjot eivät saa olla räikeitä. Sitä ei tarkemmin tässä lainsäädännössä kerrota, mitä se tarkoittaa, mutta ehkä siihen joku virka Suomeen vielä perustetaan, että henkilö sitten kiertää terasseja katsomassa ja toteamassa, onko terassivarjo räikeä, rikkooko se nyt sitten alkoholilain 33 taikka 40 §:ää. Onneksi Valvira kertoi 12.11.2014, että tykätä saa mutta ei jakaa. Näin he tiedotteessaan kertoivat ja ovat tarkentaneet.

Arvoisa puhemies! Helmikuun 28. päivänä 2014 eduskunta muutti alkoholilain mainontasäännöksiä lailla alkoholilain 33 ja 40 §:n muuttamisesta. Vuoden 2015 alusta voimaan astuvat säännökset, jotka kieltävät mietojen alkoholijuomien mainonnan yleisillä paikoilla sekä rajoittavat kuluttajan tuottaman tai jakaman sisällön hyödyntämistä sosiaalisessa mediassa mainonnan osalta. Alkoholimainontaa rajoittavat uudet säännökset on koettu monilla eri tasoilla ongelmallisiksi tulkita. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira sekä Etelä-Suomen aluehallintovirasto avi ovat ilmoittaneet, että lakimuutoksesta johtuvaa valvontaa on vaikea suorittaa. Lain aiheuttamaa valvontabyrokratiaa ja yrityksille aiheutuvaa lisätyötä sekä lisäkustannuksia toiminnan uudelleenjärjestämisestä haluttaisiin kohtuullistaa jättämällä rajoitusten ulkopuolelle sosiaalisen median, kuljetus- ja huoltotoiminnan sekä tuotantolaitosten yhteydessä tapahtuva mainonta.

Sosiaalisessa mediassa tapahtuva mainonta on varsinkin pienpanimoille erityisen tärkeää sen matalien kustannusten takia. Usealle pienpanimolle sosiaalinen media on ainoa mahdollinen markkinointikanava. Sosiaalinen media on laaja ja vaikeasti valvottava kohde, ja tammikuussa 2015 voimaan tuleva laki jättää sosiaalisen median rajoitusten sisällön epäselväksi. Lain tulkinnat voivat käytännössä johtaa sananvapauden kaventumiseen lain tarkoituksen vastaisesti. Arvoisat edustajakollegat, maailmassa ei ole kovin montaa maata, joka rajoittaa sosiaalisen median käyttöä. Itse en halua Suomea liittää näiden maiden joukkoon. Sosiaalisen median käytön sääntelyssä on erityisesti huolehdittava, että sananvapautta ei loukata, minkä vuoksi sosiaalisen median rajoituksista tulee minun mielestäni luopua.

Kuljetus- ja huoltopuoli viittaa jakeluautoihin sekä erilaisiin huolto- ja laitepalveluautoihin, joita kaikilla panimoilla, myös pienillä, on. Esimerkiksi Ruotsissa ulkomainonta on kielletty mutta jakeluautot on jätetty kiellon ulkopuolelle.

Ulkomainontakielto siis tulisi voimaan uutena kieltona, niin kuin helmikuussa on säädetty, mutta sen osalta kirjattaisiin neljän poikkeuksen sijaan vielä viides poikkeus, joka vapauttaisi rajoituksista kuljetus- ja huoltopuolen sekä tuotantolaitosten yhteydessä olevat mainokset, kuten esimerkiksi Laitilan virvoitusjuomatehtaan edessä olevan Kukko-tölkin.

Arvoisa puhemies! Itse olisin valmis vieläkin höllentämään näitä säädöksiä, mutta tämä lakialoite tehtiin edustajakollegani Mikael Jungnerin kanssa siinä hengessä, että tässä korjattaisiin vain nuo räikeimmät ylilyönnit ja tulkinnat, jotka ovat aiheuttaneet runsaasti hämmennystä, ihmetystä ja jopa naurahduksia. Sen takia esitämme ainoastaan näitä räikeimpiä ylilyöntejä ja tulkintoja korjattavaksi. Tämä lakialoite oli noin kolme viikkoa kaikkien kansanedustajien allekirjoitettavana. Heille tästä mahdollisuudesta useamman kerran muistutimme, ja 21 kansanedustajaa allekirjoitti tämän, eli he antavat tuen sille, että näistä älyttömyyksistä voitaisiin kuitenkin tehdä korjaus.

Toivon, arvoisa puhemies, että tämä ehditään valiokunnissa käsitellä niin, että emme joudu kohtuuttomiin tilanteisiin.

Jari Myllykoski /vas:

Arvoisa herra puhemies! Niin kuin tuolta välihuutona huusin, en, edustaja Heinonen, heitä ensimmäisenä kiveä, tunnustan syntini.

Ehkä kaiken kaikkiaan tämä alkoholimainonta, alkoholikulttuuri kaikessa kauneudessaan, tässä talossa lähtee mielestäni väärille raiteille. Otetaanpa nyt vaikkapa täällä edustajakollegan esille tuoma pienpanimoiden jälleenmyyntioikeus, mihinkä me sitten vielä lisäsimme kuuden kansanedustajan — joka eduskuntaryhmästä — aloitteen myös 4,7 prosenttia vahvempien oluiden jälleenmyyntioikeudesta. Asia käsiteltiin vain yhdessä valiokunnassa. On minusta hämmentävää se, että eduskunnassa on yksi niin tietävä valiokunta kaikesta alkoholin valmistukseen liittyvästä asiasta. Kuinka sosiaali- ja terveysvaliokunta voi tietää rukiin viljelyn tarkoituksen tässä maassa, kuinka valiokunta voi ymmärtää kaiken sen matkailulle tulevan positiivisen ulottuvuuden, mitä pienpanimoiden osalta parhaissa olosuhteissa voidaan edistää, tai valmistusprosessit, kuinka alkoholia valmistetaan tai markkinoidaan? Toivotaan, että jatkossa lakialoitteita tekevät kansanedustajat osaavat olla puhemiehistöön paremmin yhteydessä ja tuoda esille sen, että tässä on muukin kuin vain alkoholipolitiikka, päihteiden käyttö kysymyksessä, kun puhutaan esimerkiksi pienpanimoista.

Mainonnan osalta olen kirjoittanut nimeni tuohon edustaja Heinosen tekemään lakialoitteeseen ja pidän sen kohtuullista sävyä tähän tilanteeseen sopivana, eikä se minun mielestäni edistä juomisen kulttuuria.

On tärkeää nähdä se, että tällä hetkellä meillä on yrityksiä, jotka valmistavat väkeviä alkoholijuomia ja ovat niiden tukkumyyjiä. Näillä yrityksillä ei ole mahdollisuutta tuote-esittelyyn, eli kotisivuillaan ne suuntaavat markkinointia ulkomaille ja ovat nimenomaan tukkumyyjiä. Heillä ei saa olla edes oman tuotteen kuvaa. Tämän tuotteen kuvan julkituominen on kuitenkin mahdollista vähittäismyyjä Alkolle tai laivayhtiöille niiden mainostaessa omia tuotteitaan. Mikä tekee esimerkiksi laitilalaisesta vahvasta oluesta taikka Rekolan panimossa tehdystä viskistä sen huonomman ja vaarallisemman tuotteen siellä heidän kotisivuillaan, ettei siitä voitaisi tehdä tuote-esittelyä?

Unohdetaan se, että tätä ei saa sekoittaa mielikuvamainontaan. Minä uskon, että edustaja Heinonen on aivan samaa mieltä kuin minäkin, että mielikuvamainonta on se, jota ei saa harjoittaa alkoholia markkinoidessa, eli emme saa alkoholin vaikutuksia mainostaa. Jos vaikkapa sanotaan, että juo, tässä on lammilainen sahti, joka on pantu perinteitä noudattaen kotimaisesta ohrasta, niin siinä ei minun mielestäni ole mitään pahaa, mutta jos siihen liitetään, että kun juot lammilaista sahtia, tulee upeat fiilikset ja flaksi käy varmasti, niin se on jo toinen asia. Ja minun mielestäni tässä edustaja Heinosen tekemässä aloitteessa ei ole tällaisia piirteitä, vaan nimenomaan mahdollistetaan se kohtuullinen mainonta niin että ei jouduta kohtuuttomiin tilanteisiin. Siinä mielessä toivon myös, että valiokunta ottaa tämän kohtuullisesti, ja kun tekee päätöksiä, niin siinäkin vaiheessa ottaa kohtuullisesti.

Eeva-Johanna Eloranta /sd:

Arvoisa puhemies! Taitaa tosiaan olla niin, että tuo taannoinen eduskunnan päätös koskien alkoholimainonnan säännöksiä taisi olla joissain kohdin vähän ylimitoitettu, ja tämä Heinosen esitys onkin näiltä osin varmasti ihan perusteltu. Elikkä esimerkiksi tämä jakeluautojen uudelleenmaalaaminen ilmeisesti tuottaa aikamoisia kustannuksia varsinkin näille pienemmille panimoyrittäjille, ja se on varmaan vähän hiustenhalkomista, että juuri se mainonta sitten kovasti esimerkiksi lapsiin ja nuoriin vaikuttaisi. Varmasti on ihan perusteltua, että niitä maalauksia ei tarvitse tehdä. Sama koskee näitä aurinkovarjoja. Ja oli hauska tuo edustaja Heinosen maininta tuosta Laitilan virvoitusjuomatehtaan kukkotölkistä, joka sijaitsee omassa vaalipiirissäni, Varsinais-Suomessa. Itse asiassa sen sisällä on vesisäiliö, tämän panimoyrityksen vesisäiliö, ja he sitten keksivät sen maalata tällä mainoslauseella.

Mutta tosiaan toivotaan, että tämä aloite voidaan viedä eteenpäin nopeasti. Alkoholilain kokonaisuudistushan on kaiketi tulossa ensi kauden alkupuolella uuden eduskunnan päätettäväksi, mutta jottei sitä turhaa maalaustyötä tarvitsisi tehdä, niin olisi ihan mukavaa, että tämä aloite voisi edetä pikaisesti täällä eduskunnassa.

Timo Heinonen /kok:

Arvostettu puhemies! Itse toivon, että myös ministeri Huovinen on tässä aloitteellinen ja aktiivinen. Tässä ei aikaa kovin paljon ole, ja nopeasti näitä toimenpiteitä täytyy ryhtyä tekemään pienpanimoilla mutta myös isommilla panimoilla.

Haluan kiittää edustaja Myllykoskea erinomaisesta puheenvuorosta. Pienpanimoiden näkökulmasta meillä on paljon sellaista turhaa lainsäädäntöä, jolla vaikeutetaan juuri näitä asioita, joita edustaja Myllykoski ansiokkaasti omassa puheenvuorossaan esille toi. Ja meillä on jo esimerkkejä siitä, miten näitä toimintoja on siirretty esimerkiksi Viroon, ja näin menetämme nämä kaikki hyödyt, joista yhtenä ovat tietysti verotulot, mutta sitten on myös paljon kaikkea muuta: työllisyysvaikutuksia sekä matkailu- ja tämäntyyppisiä vaikutuksia.

Niin kuin edustaja Myllykoski totesi, tämä lakialoite on nimenomaan tehty maltilliseksi ja kohtuulliseksi ja nimenomaan niin — tämä meidän tavoitteemme oli — että tämän olisivat voineet allekirjoittaa kaikki näitä kohtuuttomuuksia kauhistelleet kansanedustajat, mutta yllätykseksemme ainoastaan 21 kansanedustajaa tähän nimensä laittoi.

Toivon siis, että ministeri Huovinen ottaisi tämän lakialoitteen myös käteensä ja tutustuisi siihen vielä kertaalleen, sillä hänellä on kuitenkin se nopein valta tehdä nämä muutokset, millä estettäisiin muun muassa näiden jakeluautojen turhat maalaamiset. Jos ulkomaalainen jakeluauto voi ajaa, niin aivan yhtä hyvin suomalainen jakeluauto voi ajaa. Laitilan panimon vesisäiliö voi olla kukkotölkin näköinen tulevaisuudessakin, Koffin hevoskärryt voivat tuolla kadulla mennä, ja sosiaalisessa mediassa saa tykätä ja jakaa, niin kuin se siihen sosiaaliseen mediaan kuuluu.

Arvoisa puhemies! Kiitokset edustaja Myllykoskelle ja Elorannalle osallistumisesta keskusteluun.

Osmo Kokko /ps:

Arvoisa puhemies! Myöhäisheränneenä arvelin muutaman sanan sanoa tuosta asiasta. Edustaja Heinonen on perustellut erittäin hyvin, ja myös edustaja Myllykoski toi esiin näitä asioita, ja itsekin olen sen linjan miehiä, että jonninjoutava järjettömyys pois näissä asioissa. Tällä on myös elinkeinopoliittisesti ja matkailun kannalta vaikutusta tähän asiaan, ja siitä syystä kyllä olen lämpimästi tätä tukemassa. Täällä edustaja Heinonen toi julki, että hän siinä vaiheessa teki virheellisiä päätöksiä, mutta totesi, että täällä on osa edustajista ollut vielä tiukemman lainsäädännön kannalla. Minä kyllä perun asian ja tuen edustaja Heinosen tekemää muutosta. Ja toivon, kun tietysti vielä hallituspuolueen taholta on tämä esitys menossa eteenpäin, että se myös toteutuu sitten.

Ritva Elomaa /ps:

Arvoisa puhemies! Täällä on toinenkin myöhäisherännäinen, tässä edustaja Kokon vieressä.

Suomessa on liikaa paperihommia, monesti byrokratiaa ja esteitä yrittäjille. Tämä Laitilan virvoitusjuomatehdas vielä sattuu olemaan siellä lähellä omaa kotiani, 60 kilsan päässä. Silloin tällöin aina tämän ison mainoksen näen, ja olen ihan varma, että sen takia ihmiset eivät lisää rupea juomaan, että se mainos siellä on. Tosiaan, jos ulkolaiset jakeluautot saavat pitää mainoksia eikä se ole sama kotimaisilla, niin siinähän on suuri virhe silloin, yrittäjillä eriarvoisuutta, joten tämä Heinosen lakialoite tuntuu kyllä ihan asialliselta.

Pienpanimoiden tulevaisuutta ajatellen olisin kyllä kirjoittanut nimeni siihen alle, jos se olisi niin kuin paremmin tullut itsellenikin mieleen, että tällainen aloite on, mutta täällä on usein niin hektistä, että menevät hyvätkin aloitteet ohi ennen kuin ne huomaa.

Timo Heinonen /kok:

Arvostettu puhemies! Kiitos myös edustaja Kokolle ja Elomaalle osallistumisesta keskusteluun.

Kyllä tämä tapaus minun mielestäni — en ole ollut siis sosiaali- ja terveysvaliokunnassa tätä hallituksen esitystä käsittelemässä — on hyvä esimerkki nyt siitä, että näissä pitää olla vielä valppaampana ja pyrkiä löytämään myös ne kaikki pienetkin arjen tulkinnat ja arjen mahdollisuudet, mihin se voi vaikuttaa. Tässä tulee valitettavan usein nykyään sellainen olo, että meille tarvitsisi säätää laki, että maalaisjärjen käyttökin on joskus sallittua.

Keskustelu päättyi.

​​​​