Täysistunnon pöytäkirja 125/2008 vp

PTK 125/2008 vp

125. PERJANTAINA 12. JOULUKUUTA 2008 kello 13.01

Tarkistettu versio 2.0

7) Hallituksen esitys riistavahinkolaiksi ja laiksi metsästyslain 87 §:n muuttamisesta

 

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Edellisessä täysistunnossa, kun tätä asiaa käsiteltiin, lausuin sen suuren iloni siitä, että näin vaikeassa asiassa on pystytty maa- ja metsätalousvaliokunnassa tuottamaan yksimielinen mietintö. Se on uskomaton saavutus, kun ottaa huomioon, miten vaikeaksi nämä korvaus- ja suurpetoasiat ovat osoittautuneet.

Arvoisa puhemies! Kun olin hetken estyneenä olemasta täällä paikalla, silloin ensimmäisen käsittelyn aikana, niin siltä ajalta minulle on kerrottu, että ed. Lauri Oinonen käytti täällä hyvin värikkään puheenvuoron, jossa hän ilmaisi syvän pelkonsa susia kohtaan. Minä olen sitten miettinyt sen jälkeen, mitä tälle ilmiölle pitäisi tehdä, koska ed. Lauri Oinonen ei ole tämän pelkonsa kanssa yksin suomalaisessa yhteiskunnassa eikä maapallolla yleensäkään siellä, missä susia esiintyy.

Minä olen päätynyt siihen, että meidän pitäisi kehittää semmoinen susiterapiajärjestelmä, joka tarkoittaa sitä, että kasvatetaan näitä susia tarhassa, ja kun niitä tarhassa kasvatetaan, niin ne sitten mukavasti leimautuvat ihmisiin. Ne ovat erittäin sympaattisia eläimiä. Minuakin semmoinen 52-kiloinen susi on naamasta nuollut monta kertaa. Minä uskon, että jos ed. Lauri Oinonenkin olisi minun kaverinani siellä susihäkissä ja häntä sudet näin lempeästi kohtelisivat, niin ed. Lauri Oinosenkin suhtautuminen susiin pikkuhiljaa lientyisi ja hän kertoisi toisenlaisia versioita maailmankaikkeuteen.

Keskustelu päättyi.