Täysistunnon pöytäkirja 125/2013 vp

PTK 125/2013 vp

125. TORSTAINA 5. JOULUKUUTA 2013 kello 16.00

Tarkistettu versio 2.0

Luonnonvarakeskuksen perustaminen

Riitta Myller /sd:

Arvoisa puhemies! Jatkan tästä tiedosta ja osaamisesta.

Suomalaiset tuntevat Metsäntutkimuslaitoksen, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen. Nämä käytännön tutkimusta tekevät yhteisöt näkyvät alueilla ja tuovat kaivattuja työpaikkoja eri puolille Suomea.

Viime keväänä päätettiin näiden tutkimuslaitosten yhdistämisestä luonnonvarakeskukseksi ja pääpaikaksi Helsinki. Päätökseen sisällytettiin se, että Helsingin toiminnot pysyvät suppeana, korkeintaan 20 henkilön yksikkönä. Loput noin 1 800 työntekijää ja tutkijaa sijoitetaan osaamiskeskuksiin eri puolille Suomea.

Kysynkin asianomaiselta ministeriltä: Missä vaiheessa uuden toimintamallin työstäminen on? Pidetäänkö näistä päätöksistä, jotka on tehty, kiinni ja pidetäänkö myös huoli siitä, että Suomelle tärkeä metsäntutkimus ei häviä uusiin rakenteisiin?

Maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen

Arvoisa herra puhemies! Aiemmin tehdyistä linjauksista pidetään kiinni, ei ole mitään syytä niitä muuttaa. Tätä luonnonvarakeskusta koskeva laki on valmistelussa ja on lausuntokierroksella, ja se päättyy, muistaakseni taitaa olla, vielä tässä joulukuussa. Pyrimme saamaan sen tänne eduskuntaan heti ensi vuoden puolella, missä päätetään sitten tästä uudesta luonnonvarakeskuksesta, mihinkä nämä kolme tutkimuslaitosta aikanaan fuusioidaan.

Varsinainen työ siellä kentällä, tutkimustyöhän, tehdään sitten eri puolilla Suomea, ja aikanaan sitten se, missä ne kaikki sijaitsevat tai minkälainen se rakenne on, ratkeaa, kun tämä keskus aikanaan lähtee toimimaan.

Riitta Myller /sd:

Arvoisa puhemies! Todellakin toivon, että ne alueiden vahvuudet ja voimavarat otetaan huomioon silloin, kun näistä osaamiskeskusten paikoista tullaan päättämään.

Mutta lisäkysymyksenä esitän, että valtioneuvoston 2011 tekemän periaatepäätöksen mukaan Metsäntutkimuslaitoksen johto- ja esikuntatehtävät siirtyvät Joensuuhun vuoden 2014 alkuun mennessä. Luonnonvarakeskuksen perustamisen yhteydessä on vahvistettu, ettei uusi tilanne vaikuta tähän. Kysynkin nyt ministeriltä: Miten tässä Metlan johdon siirtymisessä Joensuuhun on edistytty? Ollaanko tässä toimimassa suunnitellulla tavalla? Tällä hetkellä, nyt kun ollaan vuoden 2013 lopussa, noin puolet näistä esikuntatehtävissä olevista on siirtynyt Joensuuhun.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen

Herra puhemies! Tieto, mikä minulla on: Tässä on menty ihan sen suunnitelman mukaan, mikä aikanaan on ilmoitettu. Muun muassa tilapäinen johtaja on siirtymässä 1.1.2014 alkaen nimenomaan Joensuuhun ja tilapäinen johtaja sen takia, että nykyinen Metlan johtaja vetää tämän luonnonvarakeskuksen pystyttämishanketta.

Minä tiedän, että edustaja Myller on aiheesta tehnyt kirjallisen kysymyksenkin, mikä ilmestyi tänään pöydälleni, ja kun siihen aikanaan vastataan, niin saatte sitten täsmällisemmät vastaukset yksityiskohtineen.

Sirkka-Liisa Anttila /kesk:

Arvoisa puhemies! Tämä hankehan lähti jo liikkeelle tavallaan viime vaalikaudella, kun tehtiin luonnonvara-alojen konsortio, ja nyt on sitten edetty luonnonvarakeskukseksi. Mutta minun kysymykseni kuuluukin lähinnä siitä — kun nyt on todettu, että ministerikin totesi, että Helsinkiin tulee vain hyvin pieni yksikkö — tarkoittaako tämä nyt käytännössä sitä, että esimerkiksi taloushallinto, henkilöstöhallinto pysyisi näissä isommissa yksiköissä, koska se merkittävästi vahvistaa sitä. Jos lähdetään siirtämään kaikkea sieltä Helsinkiin päin, niin hyvin helposti toteutuu se kuvio, joka aikanaan oli, kun MTT:tä siirrettiin Helsingistä esimerkiksi Jokioisiin — sitä kisaahan käytiin kymmenen vuotta. Minä pelkään nyt vain, että tämä tekee niinpäin, että vähitellen Helsinkiin päin siirrytään sieltä yksiköistä. Voiko ministeri nyt vakuuttaa, ettei näin tapahdu?

Maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen

Herra puhemies! Ihan niin kuin aiemmin on ilmoitettu, tämän uuden luonnonvarakeskuksen ydinjohto tulee sijoittumaan Helsinkiin ja Viikkiin. Eli se on se noin 20 henkeä, ja muu toiminta tapahtuu sitten kentällä.

Mitä tapahtuu sitten käytännössä organisoinnin suhteen liittyen nyt vaikka taloushallintoon tai henkilöstöhallintoon tai muihin asioihin, se tietysti ratkeaa siinä yhteydessä, kun tätä luonnonvarakeskusta laitetaan pystyyn, ja sen jälkeen pystyy sitten tarkemmin sanomaan, missä päin Suomea mitäkin toimintoa tehdään.

Mutta edelleen sanon liittyen nyt vaikka edustaja Myllerin kysymykseen, että metsäntutkimusyksiköille keskeisillä alueilla ja ylipäätään tietysti täällä luonnonvara-alalla pitää tutkimuksessa pystyä saamaan parempia lopputuloksia aikaan, että koko kansakunta hyötyisi.

Pirkko Mattila /ps:

Arvoisa puhemies! Kun puhutaan luonnonvaroista tai luonnonvarakeskuksesta, niin yksi äärimmäisen tärkeä luonnonvara on meille metsä, kuten edustaja Myller myös hyvin toi esille, ja samoin myös biotaloutta pidetään Suomen tulevaisuuden alana.

Ministeri Koskinen, minä kysyn nyt teiltä en niinkään sitä, missä se luonnonvarakeskuksen tuleva paikka on, mutta missä on Suomen biotalouden kärki maantieteellisesti ja missä se on nimenomaan konkreettisesti. Mitä arvoisa ministeri pitää tällä hetkellä Suomen biotalouden kärkitekijöinä?

Maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen

Herra puhemies! Tuli sen verran vaikea kysymys, että en osaa vastata. Ensin pitäisi varmaan määritellä, mitä ymmärretään biotaloudella, kun siinäkin tuntuu olevan erilaisia määritelmiä. Sen jälkeen sitten pitäisi arvioida, mikä se kärki on.

Mutta jos noin yleisesti ottaen voisi sanoa, minun mielestäni biotalous on Suomelle tärkeä monessakin mielessä ja sitä tehdään kaikkialla, koska biotalouteen normaalisti lasketaan paitsi metsät myös muut uusiutuvat luonnonvarat, ja niitähän on meillä joka puolella Suomea ja, voi sanoa, eri aloilla tehdään hyvää tutkimustyötä myös eri puolilla Suomea, joten on mahdotonta määritellä, missä se kärki nyt juuri tällä hetkellä on.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Kysymys on tällä erää käsitelty.

Kyselytunti on päättynyt.