Täysistunnon pöytäkirja 126/2010 vp

PTK 126/2010 vp

126. TIISTAINA 7. JOULUKUUTA 2010 kello 14.01

Tarkistettu versio 2.0

40) Hallituksen esitys tuomioistuinharjoittelua koskevaksi lainsäädännöksi

 

Oikeusministeri Tuija Brax

Arvoisa herra puhemies! Kiitoksia ed. Laxellille ahkerasta osallistumisesta!

Tässä on kysymys Suomen oikeuslaitoksen ja oikeuskulttuurin ja oikeusvarmuuden ja sitä kautta koko oikeusvaltion kannalta tärkeästä asiasta, vaikka uskon, että se ei ole poliittisesti kovinkaan intohimoja herättävä. Uudistamme nimittäin tuomioistuinharjoittelun eli niin sanotun auskultoinnin niin, että niillä paikkakunnilla, joissa on mahdollista, käräjäoikeuden lisäksi tai rinnalla auskultointi voikin tapahtua myös hallintotuomioistuimissa tai erityistuomioistuimissa sekä myös hovioikeuksissa. Näin ollen auskultoinnista tulee monipuolisempi, ja kun vaalikauden alussa on siirretty kiinteistöjen kirjaamisasiat pois käräjäoikeuksista, niin auskultanteille riittää myös mielenkiintoista ja heitä tulevaan juridiseen ammattiin tuomariksi, syyttäjäksi, asianajajaksi taikka vaikkapa kansanedustajaksi valmistavaa toimintaa.

Auskultointi muuttuu muutenkin mielekkäämmäksi. Joissakin osin pääsee jo aikaisemmin tekemään ihan oikeita hommia toki ammattituomarien valvovan silmän alla. Näin ollen uskomme, että auskultointi jatkossa entistä paremmin ohjaa myös tuomareiksi, syyttäjiksi, asianajajiksi hyviä juristeja ja ikään kuin koukuttaa jäämään alalle, kun toiminta on mielenkiintoista.

Keskustelu päättyi.