Täysistunnon pöytäkirja 126/2010 vp

PTK 126/2010 vp

126. TIISTAINA 7. JOULUKUUTA 2010 kello 14.01

Tarkistettu versio 2.0

42) Hallituksen esitys laeiksi tuomareiden nimittämisestä annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

 

Oikeusministeri Tuija Brax

Arvoisa herra puhemies! Hyvin lyhyesti. Kysymys on niin sanotun Mikko Könkkölän työryhmän ensimmäisestä vaiheesta. Näitä tulee myöhemmin lisää. On kokonainen paketti, millä yleisten tuomioistuinten toimintaa tehostetaan, saadaan paremmin kontrolloiduksi. Nyt on kysymys siitä, miten tuomareiden nimittämisestä annettua lakia muutetaan, niin että kun määräaikaisesti tuomareita nimitetään, niin jatkossa päällikkötuomarin rooli tässä prosessissa kasvaa eikä enää käytetä arvokasta tuomarien työaikaa isoihin joukkokokouksiin silloin, kun määräaikaisesti nimitetään tuomari vuodeksi tai sitä vähemmäksi aikaa. Tosiasiassa tämä tulee lisäämään päällikkötuomarin mahdollisuutta johtaa taloaan hyvin, saada aikaan oikeudenmukaista mutta myös nykyistäkin tehokkaampaa työskentelyä, ja kaikin puolin tämä edistää oikeuden toteutumista.

Jouko Laxell /kok:

Arvoisa puhemies! Tämä ei välttämättä liity nyt aivan tähän teemaan, mutta usein kysytään, miksi niin sanotusti varattomillakin on mahdollisuus aina hankkia tällaisissa tilanteissa Suomen parhaimmat, kalleimmat tuomarit.

Oikeusministeri Tuija Brax

Arvoisa herra puhemies! Todellakaan tämä ei liity tähän esitykseen, mutta meillähän on Suomessa oikeusapulaki, ja itse asiassa oikeusavussa ei ole niin sanotusti kalleimmat tuomarit, vaan sen lain edellyttämät pätevät asianajajat käytettävissä silloin, kun on syytettynä tai muuten oikeusapulain mukaisesti oikeutettu saamaan asiansa käsittelyyn.

Keskustelu päättyi.

​​​​