Täysistunnon pöytäkirja 126/2010 vp

PTK 126/2010 vp

126. TIISTAINA 7. JOULUKUUTA 2010 kello 14.01

Tarkistettu versio 2.0

43) Hallituksen esitys laiksi riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa sekä laeiksi oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 23 §:n ja velan vanhentumisesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

 

Oikeusministeri Tuija Brax

Arvoisa herra puhemies! Kysymyksessä on riita-asioiden sovittelu ja sovinnon vahvistamisen tiettyjen yksityiskohtien, muun muassa jääviysasioiden ja prosessien julkisuuden, hiominen niin, että toivottavasti sovittelu löytää vielä paremmin paikkansa suomalaisessa oikeuselämässä.

Keskustelu päättyi.

​​​​