Täysistunnon pöytäkirja 126/2010 vp

PTK 126/2010 vp

126. TIISTAINA 7. JOULUKUUTA 2010 kello 14.01

Tarkistettu versio 2.0

44) Hallituksen esitys laeiksi rikoslain 32 luvun 6 ja 14 §:n sekä kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annetun lain 15 §:n muuttamisesta

 

Oikeusministeri Tuija Brax

Arvoisa herra puhemies! Tässäkin on kysymys tärkeästä uudistuksesta, jolla edesautetaan asioiden käsittelyä meidän rikosmaailmassa erityisesti rahanpesun osalta. Rahanpesusäännökset tiukkenevat, niitä täsmennetään joiltain osin, ja sen lisäksi hallituksen esityksessä kerrotaan, että vielä jatketaan työskentelyä niin sanotun itsepesun kriminalisoinnin suhteen. Mutta tärkein ongelma, joka tällä hetkellä liittyy suomalaisessa rahanpesu- ja järjestäytyneen rikollisuuden maailmassa itsepesuun, eli mahdollisesti Venäjältä tänne tuleva järjestäytyneen rikollisuuden jäsenten itsepesuongelma, poistetaan tällä hallituksen esityksellä niin, että poistetaan edellytys niin sanotusta kaksoisrangaistavuudesta, minkä jälkeen Suomen oikeusviranomaiset voivat antaa oikeusapua Venäjän oikeusviranomaisille silloin, kun Venäjän oikeusviranomaiset epäilevät, että sikäläiset rikolliset itsepesevät rahaa Suomessa.

Keskustelu päättyi.