Täysistunnon pöytäkirja 126/2010 vp

PTK 126/2010 vp

126. TIISTAINA 7. JOULUKUUTA 2010 kello 14.01

Tarkistettu versio 2.0

45) Hallituksen esitys syyttäjälaitosta koskevan lainsäädännön uudistamiseksi

 

Oikeusministeri Tuija Brax

Arvoisa herra puhemies! Viimeinen tältä erää pakettia. Vielä ensi viikolla tulee muutama tärkeä uudistus oikeusministeriöstä.

Tämä on hyvin teknisluontoinen, hyvin paljon kiitosta saanut syyttäjälaitoksen virtaviivaistaminen. Tässä niin kuin toiseksi edellisessäkin on kysymys siitä, että tehdään kaikki voitava, että resurssit käytetään oikein ja että jutut käsitellään nopeammin kuin nyt.

Keskustelu päättyi.