Täysistunnon pöytäkirja 126/2010 vp

PTK 126/2010 vp

126. TIISTAINA 7. JOULUKUUTA 2010 kello 14.01

Tarkistettu versio 2.0

33) Hallituksen esitys laiksi lastensuojelulain muuttamisesta

 

Päivi Räsänen /kd:

Arvoisa rouva puhemies! Tämä lakiesitys on hyvä, se on yksimielisesti hyväksytty valiokunnassa. Lain sisältö on se, että lapsille ja perheille tulee järjestää ne sosiaalihuollon palvelut, jotka ovat lapsen asioista vastaavien sosiaalityöntekijöiden arvion mukaan välttämättömiä. Kyseessä on nimenomaan kotipalvelun ulottaminen nykyistä paremmin lastensuojeluasiakkaina oleville lapsille.

Ongelmanahan meillä on viime aikoina ollut, että lapsiperheisiin annettujen kotipalvelujen määrä on itse asiassa dramaattisesti vähentynyt. Olin aika järkyttynyt siitä tilastosta, mikä oli vuodelta 2008. Meillä on lastensuojelun piirissä noin 67 000 perhettä ja 11 000 perhettä saa kunnallista kotiapua, mutta 20 vuotta sitten nämä luvut olivat päinvastoin. Eli meillä on pikkuhiljaa varhaisen puuttumisen ja ennalta ehkäisevän kotipalvelun määrä vähentynyt. Tämän lain tarkoituksena on nyt tietysti turvata sitä, että edes lastensuojelun asiakkaat saisivat kotipalvelua ja kotiin annettua apua, jotta voitaisiin välttyä niiltä raskaammilta toimenpiteiltä, kuten huostaanotolta.

Mutta kyllä valiokuntakin tässä kiinnitti huomion siihen puoleen, että lain täytäntöönpano saattaa vaikuttaa siihen, että lapsiperheiden palvelut saattavat jopa vähentyä nykyisestä ja lapsiperhe saa kotipalvelua vain silloin, kun lapsi on jo lastensuojelun asiakas. Eli muiden kuin lastensuojeluasiakkaisiin kuuluvien perheiden palvelut voivat tämän suhteellisuusperiaatteen vuoksi heikentyä.

Keskustelu päättyi.

​​​​