Täysistunnon pöytäkirja 126/2013 vp

PTK 126/2013 vp

126. TIISTAINA 10. JOULUKUUTA 2013 kello 14.16

Tarkistettu versio 2.0

13) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

 

Merja Mäkisalo-Ropponen /sd:

Arvoisa puhemies! Tämä lakiesitys on myöskin erittäin kannatettava, sillä tässä on tavoitteena Kelan byrokratian vähentäminen ja toisaalta myös Kelan palvelujen tasalaatuisuuden parantaminen. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan kuulemisessa Kelan johto korosti myös, että tämä lakimuutos entisestään tehostaa Kelan toimintaa. Eli eihän tästä voi muuta sanoa, kuin että erittäin järkevä asia.

Yleiskeskustelu päättyi.