Täysistunnon pöytäkirja 126/2013 vp

PTK 126/2013 vp

126. TIISTAINA 10. JOULUKUUTA 2013 kello 14.16

Tarkistettu versio 2.0

17) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion varoista korvattavista merimiesten matkakustannuksista sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

 

Tarja Filatov /sd(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Tässä laissa on siis kyse merimiesten matkakustannusten korvausta koskevien säännösten kokoamisesta yhteen lakiin. Samalla noita säännöksiä yksinkertaistetaan ja tuodaan selkeät säännökset siitä, miten järjestelmää voidaan valvoa. Tämä laki on myös pieni mutta hyvä esimerkki siitä, miten ministeriötasolla olevia toimintoja voidaan alueellistaa ihan sillä lailla oikeastaan hyvin sujuvasti ja sattumalta. Elikkä tämän lain täytäntöönpano siirretään Kaakkois-Suomen elinkeinotoimistoon ja sille tasolle, jolloin nuo tehtävät, joita tähän liittyy, tehdään siellä.

Yleiskeskustelu päättyi.