Täysistunnon pöytäkirja 126/2013 vp

PTK 126/2013 vp

126. TIISTAINA 10. JOULUKUUTA 2013 kello 14.16

Tarkistettu versio 2.0

36) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain muuttamisesta sekä tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain 5 §:n muuttamisesta

 

Maria Lohela /ps:

Arvoisa puhemies! Hallituksen esitys julkisesta verovelkarekisteristä on herättänyt voimakkaita julkisia kommentteja ja kannanottoja, ja esityksen perusteella en voi sitä varauksetta itsekään kannattaa. Hallituksen tulisi paneutua yrittämisen toimintaedellytysten kehittämiseen eikä säätää yritystoiminnan tielle lisää hidasteita.

Tämän esityksen ensimmäinen heikkous on 5 000 euron alaraja erääntyneistä veloista. Summa ei mielestäni kuulosta kovinkaan korkealta tai erityisen raskauttavalta, kun tiedetään, että verotus ja verovelka ylipäätään tulevat yrittäjille erittäin kalliiksi. Toinen heikkous: vain kahden viikon huomautusaika ennen rekisterimerkintää kuulostaa kyllä kohtuuttoman lyhyeltä ajalta.

Viittauksia siihen, että tällä esityksellä kitkettäisiin harmaata taloutta, on vaikea ymmärtää, kun harmaata taloutta ei minkäänlaisista rekistereistä tähänkään asti ole löytynyt. Toivottavasti valiokuntakäsittelyn ja asiantuntijakuulemisten myötä tämä esitys käydään perinpohjaisesti läpi ja arvioidaan siinä samanaikaisesti siltä pohjalta, onko siitä yrittämisen ja yrittäjien tilanteen kannalta ennemminkin merkittävää haittaa.

Kaj Turunen /ps:

Arvoisa puhemies! Henkilökohtaisesti itse tyrmään täysin tämän hallituksen esityksen, siis pääministeri Kataisen esityksen, ja tässä on sopankeittäjänä ollut ilmeisesti mukana myöskin ministeri Jutta Urpilainen. Kysymys on siis julkisesta verovelkarekisteristä, johon listattaisiin yritykset, joilla on verovelkaa 5 000 euroa ja siitä ylöspäin.

Kokonaisuudessaan tämä esitys lähtee siitä, että yrittäjät lähtökohtaisesti eivät halua maksaa veroja ja rahoittaisivat toimintansa maksamattomilla veroilla. Voin kokemuksesta sanoa, että yrittäjät kyllä mielellään maksavat verot. Oman toiminnan rahoittaminen maksamattomilla veroilla on todella kallista ja kannattamatonta. Yritykselle jää verorästejä. Niihin lätkäistään veronkorotus päälle ja korko vielä kaiken lisäksi. Se on tämän maan kalleinta rahaa, jos toimintaa rahoitetaan maksamattomilla veroilla.

Harmaan talouden torjunnan kanssa tällä ei ole mitään tekemistä. Se on vain niin, että tämmöisestä rekisteristä voitaisiin käyttää nimitystä häpäisyrekisteri. Julkinen verovelkalista itse asiassa voi jopa kiihdyttää harmaata taloutta. Jos rahaa yksinkertaisesti ei ole veronmaksuun, niin tämä vaikutus tällaisella rekisterillä voi olla se, että se sitten käytännöllisesti katsoen ihan rehellisenkin yrittäjän pakottaa siihen, että yrittäjä joutuu antamaan virheellisen ilmoituksen. Monta kertaa esimerkiksi jossain palvelualan yrityksessä tilanne on se, että kaikin keinoin pyrkii välttämään tämmöiseen rekisteriin joutumista väliaikaisestikin.

On käsittämätöntä, että maamme ylimmät päättäjät pääministeriä myöten ovat tällä tasolla harmaan talouden torjunnassa. Tässä on nyt käymässä sillä tavalla, että rikollisiksi leimataan suuri osa ihan rehellisistä suomalaisista yrityksistä. Tällä hetkellä pk-yrittäjät, pienet yrittäjät, ovat taloudellisissa vaikeuksissa ja rahoitusvaikeuksissa jo monestakin eri syystä, ja voi olla erittäin kohtalokasta näille yrittäjille joutua tämäntyyppiselle listalle.

Meillä on nykyisin käytössä erittäin hyvä systeemi. Jos yrittäjä asioi alihankkijana esimerkiksi toisen yrityksen kanssa, ihan normaali käytäntö on nyt, että tämä tilaaja pyytää alihankkijalta verovelkatodistuksen. Samoiten, jos asioidaan kunnan tai kaupungin kanssa, ehdoton edellytys on toimittaa puhdas verovelkatodistus. Sinällänsä riskienhallintaan tällä esityksellä ei ole mitään vaikutusta, eikä tällä ole harmaan talouden torjunnan kanssa mitään vaikutusta, ja silloin tämä rekisteri toimii ainoastaan tämmöisenä häpäisyrekisterinä.

Mutta mitä sitten käytännöllisesti katsoen on tapahtunut harmaan talouden torjunnan kautta? On pakko ottaa tässä yhteydessä esille se, että jos tämmöinen rekisteri on se tapa, millä torjutaan harmaata taloutta, ja se ei toimi, niin mitä sitten on käytännöllisesti katsoen harmaan talouden torjunta tällä hallituksella ollut.

Hallitusneuvotteluissa 25.5.2011 oli harmaan talouden alatyöryhmä, jota veti Jukka Gustafsson, ja siinä listattiin erilaisia toimenpiteitä harmaan talouden torjumiseksi. No, tämän työryhmän pöytäkirja vuoti sitten julkisuuteen Voima-lehdelle, ja sitä on myös Fifi sitten julkaissut. Tässä yhteydessä en voi ottaa kuin muutamia kohtia täältä tämän Fifin julkaisusta.

"Talousrikollisuudesta saatavan rikoshyödyn vähentäminen" on otsikko.

"Talousrikollisuuteen liittyvää esitutkinta-aikaa ja oikeusprosessia pyritään lyhentämään. Kehitetään edelleen erikoisperintää harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjumiseksi. RKP: Poistetaan."

"Tietojen saannin vahvistaminen. Viranomaisten väliset tiedonvaihdon esteet puretaan [ja viranomaisrekisterit saatetaan kaikkien harmaan talouden torjuntaviranomaisten käyttöön]. RKP: Poistetaan."

"Vahvistetaan työsuojeluviranomaisen oikeutta tarkastaa se, että palkkaus on työpaikkaa koskevan työehtosopimuksen mukainen. Kokoomus: Poistetaan."

"Tilaajavastuulain kokonaisuudistus. Kokoomus: Siirretään kaikki kolme kappaletta koskien tilaajavastuulakia käsiteltäväksi Risikon kolmikantatyöryhmään siten, että siellä hyväksytty kirjaus tulee osaksi tätä paperia." Eli siirrettiin sivuun.

"Hallitus ottaa tilaajavastuulain kokonaisarvion ja uudistamisen tehtäväkseen [kolmikantaisesti]." RKP lisäsi nämä sulut.

Ja näin edelleen, täällä on monta eri kohtaa. Muun muassa: "Hallitus toteuttaa ’Talousrikollisuuden ja harmaan talouden torjuminen rakennus- sekä majoitus- ja ravitsemusalalla’ -työryhmän raportin ehdotuksen [kolmikantaisen valmistelun pohjalta]. RKP: Lause poistetaan."

Tämä on aika karua kieltä, ja tietenkään tämä ei ollut julkisuuteen tarkoitettu, mutta en voi olla tässä yhteydessä mainitsematta, että RKP:n neuvottelija oli Anna-Maja Henriksson ja kokoomuksen pääneuvottelijana toimi Anne Holmlund.

Mutta mitä tulee itse tähän hallituksen esitykseen, niin otan tästä vielä yhden kohdan sivulta 15. Hallituksen esityksen otsikko: Elinkeinonharjoittajan yksityistalouden verovelat.

"Myös elinkeinonharjoittajan yksityistalouden verovelkoja koskevat tiedot olisivat edellä esitetyssä laajuudessa tilaajan ja hankintayksikön saatavissa.

Elinkeinonharjoittajan verovelkojen jakaminen yksityistalouden verovelkoihin ja muihin verovelkoihin ei aina ole mahdollista erityisesti tuloveron osalta. Jos ennakonpidätykset ja ennakonkannossa määrätyt määrät eivät riitä lopullisen tuloveron suoritukseksi, verovelvollisen maksettavaksi määrättävää määrää ei voida jakaa" — siis ei voida jakaa — "elinkeinotoimintaan kohdistuvaksi ja henkilökohtaiseen tulolähteeseen eli yksityistalouteen kohdistuvaksi verovelaksi."

Käytännöllisesti katsoen yksityishenkilönäkin hallitus teilaa, lyö kylmällä rätillä yrittäjiä vasten kasvoja. Missä on se tasavertaisuus, missä on kaikkien muitten velkarekisteri? Miten tämä kannustaa yritystoimintaan lähtemiseen? Mitä tällä on vaikutusta yritysilmapiiriin? Kaiken sen kauniin puheen keskellä tuodaan tämmöinen hallituksen esitys. Olen järkyttynyt.

Teuvo Hakkarainen /ps:

Arvoisa puhemies! Tämä on häpäisyrekisteri. Nyt yrittäjät laitetaan valtavaan ahdinkoon. Tämä hallituksen esitys yritysten ja yrittäjien 5 000 euron verovelasta on järjetön. Yrittäjistä tehdään tässä lähes rikollisia. Suomen pienyrittäjät ovat arvioineet, että noin 30 000 yrittäjää ja yritystä on vaarassa tulla leimatuksi suorastaan yhteiskunnan vihollisiksi. On selvää, että suhdannevaihteluiden ja kiristyvän rahapolitiikan takia kymmenillätuhansilla yrityksillä on jo tällä hetkellä maksuvaikeuksia. Hallituksen esitys tappaa yrittämisen.

Miksi tämä hallitus haluaa nitistää kaiken yrittämisen tässä maassa? Vihervasemmisto kokoomuksen siunauksella lähes Stalinin omaisesti käy taistoon pienyrityksiä vastaan tekosyynään harmaa talous. Eiväthän pimeät yritykset ole missään verorekisterissä. Kohta täällä ei ole enää kuin suuria kolhoosiyrityksiä ja niillä ainoastaan on mahdollisuus pärjätä. Yritykset on vedetty jo niin kuiviin, että juuri ja juuri ollaan plussan puolella, ja vielä lopuksi häpäistään heidät.

Osmo Kokko /ps:

Arvoisa puhemies! Täällä ovat edustajat Turunen ja Hakkarainen tuoneet asian hyvin esille. Myös minulla on samanlainen näkemys, että tällainen rekisterin perustaminen ja ennen kaikkea ne rajat, 5 000 euroa, ovat kyllä tekemässä erittäin suuren karhunpalveluksen nimenomaan näille pienille yrittäjille.

Tämä koskettaa yli 30 000:ta yrittäjää, ja uskon, että tämän seurauksena ongelmat vain pahenevat tästä asiasta. Myös sitten tämän verovelkarekisterin seurauksena, kun yritykset joutuvat tähän, heillehän käy yritystoiminnassa sillä lailla, että julkisella puolella he eivät pysty tarjouksia jättämään, he ovat heti listan ulkopuolella, ja samoin alihankintayritystoiminnassa he ovat ulkopuolella, kun heillä on tämä verovelkarekisteri eli niin sanottu leima olemassa näissä asioissa.

Tiedämme varsin hyvin, että suomalaiset pienyritykset elävät kädestä suuhun, ne ovat suurissa vaikeuksissa, ja siitä syystä ihmettelen, kun hallitus puhuu uusista työpaikoista ja yritysten tukemisesta. Nyt pitäisi ottaa järki, maalaisjärki, tähän asiaan ja ymmärrystä näille asioille ja tukea todella näitä pieniä perheyrityksiä, ja tällaiset rekisterit olisi pyyhkäistävä kokonaisuutenaan.

Toivotaan, että kun tämä menee valiokuntakäsittelyyn, niin siellä sitten asiantuntijakuulemisissa ja niiden lausumien perusteella asiaan tulee korjauksia.

Sampsa  Kataja  /kok:

Arvoisa puhemies! Täällä on käytetty arvokkaita puheenvuoroja yrittäjätaustaisten kansanedustajien toimesta, ja itsekin 15 vuotta yrittäjänä toimineena olen kovin pettynyt siihen, että hallituksessa ei ole riittävää ymmärrystä yrittäjien arjesta. Tämä ministerien Urpilainen ja Ihalainen kehuma esitys on kyllä kaukana siitä todellisuudesta, missä yrittäjät ovat viime vuosina ja erityisesti tässä suhdannetilanteessa eläneet. Erityisen harmillista on, että samaan aikaan kun suuret yritykset käyttävät pieniä pitkälti pankkeinaan sanelemalla maksuaikoja itselleen sopiviksi, niin verottajan toimintaan tulee säännöksiä, jotka käytännössä vaikeuttavat asioiden sopimista pienen yrittäjän ja verottajan välillä.

Tämänkaltaisten esitysten tuominen eduskunnan kiireisimpään aikaan ja hallituksen kiireisen keskustelun aikana tuskin oli sattumaa. En voi uskoa, että vain sattumalta yhteiskunnallinen keskustelu tämänkaltaisten esitysten osalta jätetään käytäväksi vasta eduskunnassa ja eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaostossa. Kaikki yksityiskohdat, tämän esityksen vaikutukset yrittämiseen kokonaisuutena, kannustamiseen yritystoimintaan ja yritysten rahoitustilanteen huomioiminen ovat jääneet toistaiseksi keskustelematta.

On vain niin, että hyvinkin asiansa hoitava yritys saattaa joutua väliaikaisesti ja ajoittain maksuvaikeuksiin, ja pahaa pelkään, että tällaisessa tilanteessa tällainen automaattinen velkojen liputtaminen julkisuuteen johtaa vain siihen, että yrityksen taloudelliset ongelmat kasvavat entisestään. On toki hyvä, että tähän esitykseen on tullut mukaan se, että mikäli maksusuunnitelma verottajan kanssa saadaan aikaan, niin yrityksen nimeä ei välittömästi julkaista. Mutta mahdetaanko joka puolella Suomea jokaista yrittäjää kuitenkaan kohdella samalla tavoin? Entä kun tuon maksusuunnitelman voimassa ollessa tulee akuutteja tilanteita, joissa tuota rahaa yksinkertaisesti ei ole maksaa? Voi käydä jopa niin kuin edustaja Turunen viittasi, että silloin mietitään sitten muita vaihtoehtoja, laittomiakin vaihtoehtoja. Jos näin käy, niin tämä esityshän toimii täysin itseään vastaan.

Kysehän ei todellakaan ole harmaan talouden torjunnasta, vaan kyse on veronperintälaista. Veroa peritään nykyistä tehokkaammin häpeärangaistuksen pelotteella. Harmaan talouden torjuntahan pitäisi keskittää yrityksiin, jotka koettavat välttää veroja, välttää sitä, että ilmoittavat tulonsa ja siitä koituvat veronsa, mutta nyt tämä laki kohdistuu sellaisiin yrityksiin, jotka ovat tulonsa ilmoittaneet ja ovat niistä valmiit veronsa maksamaan, kunhan varoja vain siihen tarkoitukseen löytyy.

Ongelmallinen on myös tilanne, jossa verottaja määrää arvioverotusta yrittäjälle ja tuo verotuksen peruste on epäselvä. Myös tällaisissa tilanteissa saattaa yrittäjä joutua tämän häpeärangaistuksen piiriin. Onko siis oikein, että verottaja kertoo oman näkemyksensä ja jos et tuota näkemystä hyväksy, joudut tällaisen julkisen rekisterin uhriksi ja bisneksentekomahdollisuudet käytännössä katoavat? Eli tällä tavalla voidaan tietysti painostaa yrittäjiä hyväksymään verottajan näkemys, vaikka muutoin perustetta prosessiin ja asioiden puolueettomaan punnintaan olisikin.

Kaiken kaikkiaan tämä esitys on huonosti, yksipuolisesti valmisteltu ymmärtämättä yritysten todellista elämää. Kyllä toivoisin, että valtiovarainministeriössä tulevaisuudessa hieman tarkemmin pohdittaisiin sitä, mikä merkitys suomalaiselle työllisyydelle suomalaisella yrittäjyydellä ja sillä arkitodellisuudella on, jonka kanssa tavalliset suomalaiset, rehelliset yrittäjät elävät. Mutta uskon, että tässä lain valmisteluvaiheessa tullaan kyllä huolellisesti näitä tilanteita läpi käymään, ja tässä kohtaa sitten todella toivon, että ministeri Urpilaiseltakin löytyy ymmärtämystä sille todellisuudelle, missä yrittäjät elävät.

Lars Erik Gästgivars /r:

Arvoisa puhemies! Mikäli hallitus haluaa parantaa nykyistä verovelkarekisteriä, on parempi käyttää oikeudenmukaisempaa tietä, jotta päästään saavutuksiin harmaan talouden torjunnassa. Voin hyväksyä velkarekisterin, mutta en kannata velkarekisteriä, joka yksinomaan tähtää yrittäjän tai yksinyrittäjän verovelkaa ja samalla jättää kaikkien muiden henkilöiden verovelat rekisteröinnin ulkopuo-lelle.

Arvoisa puhemies! Kysyn: voiko tällainen lakiehdotus läpäistä perustuslakivaliokunnan käsittelyn?

Arvoisa puheenjohtaja! Positiivinen velkajärjestelmä, joka on käytössä kaikissa EU-maissa paitsi Ranskassa, Maltalla ja Suomessa, olisi sellainen velkarekisteri, joka kohdentuisi kaikkiin kansalaisiin yhdenmukaisesti. Tällainen positiivinen velkarekisteri poistaisi nykykäytännön, jossa velallinen jää rekisteriin 3—5 vuodeksi, vaikka hän olisi jo aikoja sitten maksanut velat. Tehkäämme tästä velkarekisteristä positiivinen. Silloin se antaa mahdollisuuden myös niille, jotka epäonnistuvat, tulla takaisin yrittäjiksi heti, kun ovat maksaneet velat, ja tulla pois sosiaalirekisteristä ja -tuesta leipäpuun ääreen.

Kaj Turunen /ps:

Arvoisa puhemies! On hyvä kuulla se, että edustaja Kataja löytää ymmärrystä, itsekin toiminut yrittäjänä 15 vuotta. Lähtisin kuitenkin siitä, että ei tätä kuitenkaan ihan täysin ministeri Urpilaisen ja ministeri Ihalaisen piikkiin voi laittaa niin, että pääministerillä ei olisi mitään osuutta tähän asiaan. Kyllä pääministeri on kuitenkin loppupeleissä se, joka sen suurimman vastuun kantaa näistä hallituksen esityksistä. Ei ollenkaan pidä ajatella niin, ettei pääministerillä ole tässä mitään tekemistä. Kokoomuslainen pääministeri kantaa pääasiassa vastuun tästäkin hallituksen esityksestä.

Ajankohta tietysti on hiukan ongelmallinen, että me käymme tätä keskustelua nyt 18 minuuttia yli puolenyön, mutta asia on kuitenkin sen verran tärkeä, että olen valvonut tähän asti.

Mutta mitä tulee näihin maksusuunnitelmiin, niin jos yrittäjällä on maksusuunnitelma verottajan kanssa, niin ei joudu tähän rekisteriin. Mutta miten verottaja tekee näitä maksusuunnitelmia? Siellä on tietyt säännökset verottajalla, miten näitä tehdään. En muista ihan tarkkaan, mutta taitaa mennä niin, että niitä tehdään vain yksi vuodessa ja kahden tai kolmen vuoden aikana niitä saa olla tietty määrä. Eli toisin sanoen yrittäjä, esimerkiksi kausiyrittäjä, voi joutua sellaiseen tilanteeseen, että on tarve tehdä verottajan kanssa useampi maksusuunnitelma mutta verottajan säännökset eivät anna periksi.

Toinen on tämä edustaja Katajan esille tuoma asia, minkälainen kohtelu verottajalla on eri puolilla Suomea. Se on varmastikin erilainen. Nämä käytännöt eivät ole ollenkaan yhteneväiset.

Mitä tulee tähän arvioverotukseen, niin siinähän on kuitenkin yrittäjällä käänteinen todistustaakka. Silloin, kun verottaja mätkäisee esimerkiksi arvioveron jostakin, niin verotettu joutuu sitten todistamaan, että se ei pidä paikkaansa. Nämä prosessit kestävät sitten vuosikausia, että voi joutua ihan aiheettomastikin tämmöiselle listalle. Harmaan talouden torjunnan kanssa sillä ei ole mitään tekemistä. Harmaan talouden toimijat toimivat ilman minkäännäköisiä ilmoituksia verottajalle, ilman minkäännäköisiä ilmoituksia minnekään. He joutuvat tänne rekisteriin ainoastaan sitten, kun tämmöinen harmaan talouden toimija jää kiinni.

Käytännöllisesti katsoen tämmöinen rekisteri on häpeäpaalu. Se on tämmöinen jalkapuu, mihin pistettiin ennen vanhaan ihmisiä kirkon eteen jalkapuuhun toisten syljettäväksi. Tästä tässä on kysymys, ja tämä on jalkapuu nyt sellaisille yrityksille, joilta ei satu löytymään just silloin rahaa veronmaksuun, kun sitä pitäisi olla.

Sampsa  Kataja  /kok:

Arvoisa puhemies! Pääministeri tietenkin vastaa hallituksen toiminnasta kokonaisuutena, mutta tämä esitys on valtiovarainministeriöstä tullut esitys. Viittasin julkiseen keskusteluun, jossa ministerit Urpilainen ja Ihalainen ovat tätä esitystä kehuneet.

Toivon todella, että verojaostolle annetaan mahdollisuuksia punnita laajasti tämän esityksen vaikutuksia yhteiskunnallisesti ja myös sitten yksityiskohtien hiomiseen. Kun äsken vetosin siihen, että valtiovarainministeriltä löytyisi ymmärrystä yrittäjien arkeen ja tähän taloudelliseen tilanteeseen, missä moni yrittäjä tällä hetkellä elää, niin tiedän, että samanlaista vetoomusta ei pääministeriin ehkä samalla tavalla tarvitse kohdistaa, sillä tiedän, että häneltä sitä ymmärrystä löytyy.

Kaj Turunen /ps:

Arvoisa puhemies! Edustaja Katajalle täytyy sanoa, että kyllä pääministeri on julkisuudessa kehunut tätä esitystä, muun muassa Radio Novalla, ja kyllä pääministerillä on, jos hän haluaa tyrmätä jonkun hallituksen esityksen, mahdollisuus siihen, jos on halua.

Minun mielestäni, kun ministeri Urpilainen kuitenkin on jo ollut riittävän lojaali kokoomushallitukselle, ottanut rakennepaketin leikkaukset jo omaan piikkiin ja tämäkin näyttää menevän ministeri Urpilaisen piikkiin, niin kyllä kokoomuksenkin pitäisi jossain vaiheessa ruveta kantamaan vastuuta näistä tosi huonoista päätöksistä, mitä saatte aikaiseksi, esityksestä tässä tapauksessa.

Keskustelu päättyi.