Täysistunnon pöytäkirja 127/2004 vp

PTK 127/2004 vp

127. TORSTAINA 25. MARRASKUUTA 2004 kello 16.30

Tarkistettu versio 2.0

Laivojen uudishankintojen hankintavaraukset

Roger Jansson /r:

Värderade herr talman! De finska skeppsvarven behöver beställningar och de finska rederierna behöver nya fartyg. På senare år har finska rederier beställt ytterst få fartyg på de finska varven. Ett lysande undantag är det just levererade rena kryssningsfartyget Birka Paradise som gett över 400 nya finländska och åländska jobb och som under byggnadstiden innebar 1 200 årsverken på varvet i Raumo och hos finska underleverantörer. Min fråga går därför till värderade minister Kalliomäki:

När planerar regeringen att till riksdagen överlämna en proposition om utformningen av en ny och tidigare utlovad anskaffningsreservering för nyanskaffning av fartyg?

Valtiovarainministeri Antti Kalliomäki

Puhemies! Tämä tietenkin menee merkittävältä osin ministeri Luhtasen tontille, mutta yritetään nyt vastata.

Todella on niin, että hallitus merenkulkupakettia käsitellessään myöskin tuota varausta, alushankintavarausta, käsitteli ja piti sitä lähtökohtaisesti mahdollisena. Nyt vain valmistelun osalta en voi aikataulua sanoa, mutta tuo tausta on todella sen kaltainen, että hallitus suhtautuu perusmyönteisesti tähän.

Pitää sitten muistaa, että merenkulkupaketti oli varsin laaja tukipaketti. Nettopalkkajärjestelmä tulee meille. Siitä on nyt lakiesitys eduskunnassa, ja ensi vuoden alusta pitäisi päästä liikkeelle. Sillä, niin uskon, on aivan ratkaiseva vaikutus siihen, että suomalaiset varustamot voivat pärjätä kilpailussa. Jatkossa on useita muitakin positiivisia näkymiä edessä muun muassa EU:n tukijärjestelmien puitteissa.

Roger Jansson /r:

Herr talman! Det är ett utomordentligt bra och avgörande paket för driften inom sjöfarten som regeringen har fattat beslut om och riksdagen också, men när det gäller investeringarna så finns det fortfarande vissa problem. Idag har Sveriges regering meddelat att man gett en utredningsman i uppdrag att skyndsamt utreda förutsättningarna för att införa tonnageskatt för sjöfarten i Sverige. Avsikten är att inom ett år införa den här formen av skatt som redan finns i de flesta EU-länder. Min tilläggsfråga är därför:

Finns det alls några skäl till varför finska rederier skall ha sämre finansieringsvillkor för nybeställningar än rederierna i våra grannländer och i övriga EU-länder?

Valtiovarainministeri Antti Kalliomäki

Puhemies! Sikäli kuin Suomen merenkulun kilpailukykyä lähdetään mittaamaan tukien muodossa, meillä ei ole pitkällä aikavälillä kyllä mahdollisuuksia suurten merenkulkumaitten kanssa pärjätä. Kuitenkin olemme päätyneet siihen, että järjelliseen mittaan tukijärjestelmiä kannattaa käyttää. Tonnistovero aiheena on sellainen, joka on ainakin minun kokemukseni mukaan jo kolmessa edellisessä hallituksessa ollut esillä, ja tämän hallituksen kanta tähän asiaan on se, että siitä käytännöstä, joka päätettiin aiemmin tonnistoveron suhteen — sitähän ei ole hyödynnetty, taitaa olla yksi pieni varustamo hyödyntänyt — ei lähdetä nyt enää asiaa uuteen muotoon veivaamaan. Tällä tonnistoverojärjestelmällä pitää pärjätä.

Martin Saarikangas /kok:

Arvoisa herra puhemies! Minuakin huolestuttaa telakoiden tilanne, ja tässä olen useaan otteeseen kysellyt, mikä on öljyntorjuntajäänmurtajan kohtalo. Sitä ei vieläkään ole tilattu. On mennyt jo puolitoista vuotta siitä, kun se tuli ohjelmaan. Ottaen huomioon, että myös venäläiset ovat kiinnostuneita yhteistyöstä Suomenlahdella, suomalaisten jäänmurtajien vuokraamisesta, niin pitäisin erittäin suositeltavana sitä, että hankittaisiin tämä jäänmurtaja ja miksei saman tien kaksi, jolloin voisimme silloin suomalaisvoimin huolehtia siitä ja varmistaa sen, että öljynkuljetus Itämerellä tapahtuisi turvallisesti ja hyvässä hoidossa.

Valtiovarainministeri Antti Kalliomäki

Puhemies! Hallitus on todella päättänyt tästä asiasta. Murtajahankintaan on tilausvaltuus olemassa, ja liikenneministeriö näitä valmisteluja on tehnyt. Se haluaa olla, aivan oikein, perusteellinen tuossa valmistelussa. Ymmärtääkseni kuitenkin aletaan olla loppusuoralla sillä tavalla, että alus todella pääsee rakennusvaiheeseen. Se, tarvitaanko sitten useampi, on kyllä vähän pidemmän tulevaisuuden kysymys.

Ylipäänsä näissä tarvitaan merkittävän suuria ja pitkäjänteisiä rahoitussuunnitelmia, ja se vaatii valtiontaloudessakin ja siihen liittyvissä muissa rahoituskanavien käytössä huomattavan tarkkaa pohdintaa, ennen kuin niihin voi ryhtyä.

Puhemies:

Denna fråga är slutbehandlad. Tämä kysymys on loppuun käsitelty.

​​​​