Täysistunnon pöytäkirja 127/2004 vp

PTK 127/2004 vp

127. TORSTAINA 25. MARRASKUUTA 2004 kello 16.30

Tarkistettu versio 2.0

Kiinan aseidenvientikielto

Leena  Rauhala /kd:

Arvoisa puhemies! UM:n tiedotteen mukaan 20.11., ulkoministeri Erkki Tuomioja, olette suhtautumassa hyvin avoimin mielin Kiinan ulkoministerin vaatimukseen Kiinan aseidenvientikiellon purkamisesta. Kiinassa lisääntyvä asemahti on mielestäni uhka Aasian demokratialle ja myös omille kansalaisille. Tiedämme, että lukuisten ihmisoikeusjärjestöjen mukaan Kiina ei ole parantanut ihmisoikeustilannettaan. Tietoon tulee useita teloituksia, ja Kiinan viranomaistenkin väitteiden mukaan tosiaan tuhansista on kysymys. Kiina ei ole myöskään lisännyt uskonnonvapautta, vaan maassa tapahtuu vainoa ja syrjintää kansalaisten uskonnollisen vakaumuksen vuoksi. Haluankin kysyä, arvoisa ministeri, teiltä:

Miten hallitus on suhtautumassa Kiinan ihmisoikeustilanteeseen ja tähän vainoon, joka erityisesti kohdistuu uskonnolliseen vakaumukseen, ja miten hallitus vaikuttaa EU:ssa siten, ettei aseidenvientikieltoa mahdollisesti kumottaisi?

Ulkoasiainministeri  Erkki  Tuomioja

Puhemies! Asevientikielto asetettiin Tienanmenin tapahtumien seurauksena reilut kymmenen vuotta sitten. EU-maiden keskuudessa on yksimielisyys siitä, että tämänkaltainen yleinen asevientikielto ei enää ole perusteltu. Mutta jos se poistetaan, asevienti Kiinaan tulee olemaan EU:n asevientiä koskevien käytännesääntöjen mukaisessa järjestyksessä tapahtuvaa, ja siinä ihmisoikeuskriteereillä on aivan keskeinen osuus. Kun Suomi on tässä keskustelussa ollut mukana, olemme nimenomaan korostaneet sitä, että tässä yhteydessä on otettava esiin tämän käytännesäännön vahvistaminen. Ja jos tähän päästään, uskon, että se antaa meille paremmat mahdollisuudet myöskin asevientikysymyksissä, ei vain suhteessa Kiinaan vaan muihinkin maihin, käyttää tätä yhtenä keinona vaikuttaa ihmisoikeusloukkauksien estämiseksi ja esimerkiksi uskonnonvapauden edistämiseksi, jotka ovat EU:n keskeisiä periaatteita.

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa puhemies! Vastaus oli todella kyllä ihan hyvä. Mutta vielä uudelleen haluaisin, arvoisa ministeri, kysyä: Jos ajatellaan, että uskonnonvapautta siellä kuitenkin loukataan, ja kun jotenkin tuntuisi siltä, että tarvitaan semmoisia konkreettisia toimenpiteitä, millä tavalla esimerkiksi EU-maista käsin voitaisiin yhdessä toimia — jos me ajattelemme, että meillä on nyt tulossa Haagissa pidettävä EU—Kiina-huippukokous 8.12. — niin onko jotakin, jossa erityisesti uskonnonvapaus nostetaan esille, millä yhdessä tehdään tämän eteen jotakin?

Ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja

Herra puhemies! Euroopan unionilla on ollut käynnissä ihmisoikeuksia koskeva dialogi Kiinan kanssa — näin on myös monilla jäsenmailla, kuten Suomella — jossa on juuri näihin keskeisiin perusvapauskysymyksiin koetettu eri tavoin hyvässä keskusteluilmapiirissä vaikuttaa. Uskon, että kiinalaisella puolella hyvin tiedetään se, että EU:n päätöksentekoon aseviennin purkamisesta varmasti myönteisesti vaikuttaa se, jos Kiina nopeuttaisi aikomustaan esimerkiksi vielä ratifioimatta olevien ihmisoikeussopimusten ratifioinnista. Tällä lailla askel askeleelta voidaan pyrkiä tilanteeseen vaikuttamaan myönteiseen suuntaan.

Puhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty.

​​​​