Täysistunnon pöytäkirja 127/2004 vp

PTK 127/2004 vp

127. TORSTAINA 25. MARRASKUUTA 2004 kello 16.30

Tarkistettu versio 2.0

Maatalouden likvilaskelmat

Pekka Vilkuna /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Maanviljelijänä ja talonpoikana minua on ihmetyttänyt ja hämmästyttänyt maatalousbyrokratian syvyys ja tarkkuus. Osahan siitä on EU:n aiheuttamaa, osa on kotikutoista. Kiinnittäisinkin tällä kertaa huomiota siihen ja haluan kysyä ministeriltä tietääkseni kotimaisen byrokratian kummallisuudesta.

Kaikissa suurissa investoinneissa maataloudessa vaaditaan laaja määrä selvityksiä. Yhtenä niistä on likvilaskelma eli laskelma taloudenpidosta tulevaisuudessa. Miksi tämmöinen laskelma edelleen vaaditaan, kun kuitenkaan tänä päivänä niitä numeroita ei tiedä kukaan? Esimerkiksi meidän tilamme tukitasoja ei tiedä vuoden 2006 jälkeen kukaan ja siitä huolimatta se laskelma meiltä vaaditaan. Miksi tämmöinen paperi vaaditaan, jolla ei ole minkäänlaista todistusarvoa loppujen lopuksi?

Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja

Arvoisa puhemies! Investointitukijärjestelmiä on sovellettu Suomessa hyvin kauan jo ennen EU-järjestelmää, ja niihin on aina sisältynyt samoin kuin kaikkiin muihinkin pienyritysten tukijärjestelmiin edellytys, että toiminnan kannattavuuden edellytyksistä tehdään selvitys. On selvää, että tämmöisiin laskelmiin sisältyy paljon epävarmuuksia, mutta näiden laskelmien eräs tärkeä merkitys on siinä, että investoija myöskin pystyy tämän laskelman avulla arvioimaan niitä riskejä ja epävarmuustekijöitä, mitä hankkeeseen sisältyy, koska viime kädessä kuitenkin yrittäjä itse kantaa tämän riskin.

Pekka Vilkuna /kesk:

Arvoisa puhemies! Tiedän, että tämmöiset tiedot ovat hyvin tärkeitä, mutta ihmettelen siltikin, miksi viljelijällä maksatetaan 300 euroa semmoisesta paperista, jolla ei loppujen lopuksi ole todistusarvoa. Pankinjohtajan antama kolmen lauseen kirje, jossa hän toteaa talon kyvyn ja tavan hoitaa talouttaan, on aivan varmasti paremmin tulevaisuutta kestävä paperi. Miksi sen 300 euron maksun siinä vielä kaiken lisäksi pitää olla?

Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja

Arvoisa puhemies! En nyt aivan usko kyllä, että kolme riviä vastaa sitä, mitä näissä, muun muassa likvilaskelmassa, tuodaan esille. Kyllä tämän järjestelmän tarkoituksena on varmistaa nimenomaan se, että viljelijä itse investointipäätöstä tehdessään on tietoinen niistä riskeistä, mitä investointiin sisältyy.

Puhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty.

​​​​