Täysistunnon pöytäkirja 127/2004 vp

PTK 127/2004 vp

127. TORSTAINA 25. MARRASKUUTA 2004 kello 16.30

Tarkistettu versio 2.0

Sotaveteraanien ja -invalidien etuuksien määrittely

Tony Halme /ps:

Herra puhemies! Kysynkin nopeasti: Viimeisen runsaan vuoden aikana ovat useat sotaveteraanit ja -invalidit ottaneet minuun yhteyttä ja ihmetelleet, miten on mahdollista, että heidän joitakin etujaan määritellään yhä edelleen työkyvyttömyysprosentin perusteella, vaikka keski-ikä on reippaasti yli 80 vuotta ja varsin monella heistä on päässä, raajoissa ja vartalossa sirpaleita, jotka aiheuttavat kovia kiputiloja. Lisäksi monen kohdalla sodan hirveydet palaavat mieleen painajaisunina.

Arvoisa puhemies! Kysynkin asianomaiselta valtioneuvoston jäseneltä: Katsooko hallitus, että keski-iältään yli 80-vuotiaiden sotaveteraanien ja -invalidien etuudet tulee määrittää edelleen sotavammalain mukaisilla työkyvyttömyysprosenteilla?

Sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäre

Arvoisa puhemies! Meillä on ollut näissä invaliditeettiprosenttimäärityksissä käytössä niin sanotut Pontevan taulukot. Ne ovat vanhat, niitä on käytetty vuosia, ja niitä on nykyisin lähdetty myös kritisoimaan, ja varmaan aiheesta. Olemme käynnistäneet ministeriössä tämäntyyppisen uudistamistyön.

Mutta sotainvalidien haitta-asteprosentin osalta varmastikin alkaa olla aika ohi mennyt, ja sen takia hallituksen politiikassa on lähdetty toisella tavalla lähestymään tätä asiaa, niin että myös lievävammaisille sotainvalideille annetaan niitä etuuksia, jotka aikaisemmin ovat olleet tietyn prosenttiasteen takana. Tämä on minusta nopeampi ja oikeampi tapa. Eli jos sotainvalidistatuksen on joskus tässä määritelmässä saanut, niin etuuksia lisätään eikä lähdetä tappelemaan siitä prosentista.

Tony Halme /ps:

Arvoisa puhemies! Lisäkysymyksenä esitän kohteliaimmin vielä seuraavaa:

Eikö Suomen valtiolla ole varaa hoitaa kaikkia itsenäisyytemme puolesta taistelleita sotaveteraaneja ja -invalideja sekä heidän puolisoitaan ja antaa heille sotavammalain mukaisia etuuksia ilman mitään työkyvyttömyysprosentteja? Mielestäni se olisi meidän velvollisuutemme heitä kohtaan, niin kuin marsalkka Mannerheim sanoi viimeisenä jatkosodan päivänä miehilleen: "Jos te tämän taistelun voitatte ja Suomi pysyy itsenäisenä, ei teiltä tule koskaan uupumaan yhtään mitään." Nyt olisi viimeinkin aika lunastaa tämä lupaus.

Sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäre

Arvoisa puhemies! Kansainvälisissä vertailuissa Suomen sotien veteraanien huolto on ihan kestävä. Meillä on hyvin monimuotoinen järjestelmä. Jopa lamavuosina, kun muuta valtiontaloutta jouduttiin leikkaamaan, sotiemme veteraanien etuuksia lisättiin joka vuosi. Nyt tänä syksynä hallitus teki veteraanipaketin, jossa selkeästi eteenpäin on linjattu myös sotainvalidien haitta-asteprosentin osalta etuuksien parantaminen juuri sillä tavalla kuin äsken kuvasin, että yhä lievävammaisemmalle sotainvalidille tulee ne samat etuudet, jotka aikaisemmin oli vain tietyllä sotainvalidien ryhmällä, joten ihan juuri tuon ajattelutavan mukaisesti hallitus on linjannut tänä syksynä koko tämän hallituskautensa veteraanipolitiikkaa.

Peruspalveluministeri  Liisa  Hyssälä

Arvoisa puhemies! Olemme todellakin saaneet aikaan 21 miljoonan euron lisäpaketin veteraanikuntoutukseen ja veteraaneille tuleviin etuihin. Nyt erityisesti kuntoutuslaitokset kehittävät myöskin ikääntyvälle veteraaniväestölle sopivia uusia kuntoutusmalleja, avokuntoutusta ja laitoskuntoutukseen uusia konsepteja. Meillä nopeasti vanheneva veteraaniväestö ei enää näillä vanhoilla menetelmillä tule kuntoutettua, ja nyt tässä on paljon uutta kehitteillä. Olemme tästä tyytyväisiä, että ensi vuonna kaikki ne veteraanit, jotka haluavat, pääsevät kerran vuodessa kuntoutukseen.

Puhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty.

​​​​