Täysistunnon pöytäkirja 128/2002 vp

PTK 128/2002 vp

128. KESKIVIIKKONA 6. MARRASKUUTA 2002 kello 15

Tarkistettu versio 2.0

5) Hallituksen esitys eläkelautakunnan itsenäisen aseman vahvistamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

 

Matti Kangas /vas:

Arvoisa rouva puhemies! Eläkelautakunta on tärkeä muutoksenhakuelin, jonka kautta monen eläkkeelle haluavan kansalaisen valitukset kulkevat. Eläkelautakunnan jäsenet toimivat tuomarin vastuulla. Lautakunnan päätökset pannaan täytäntöön niin kuin lainvoimaiset tuomiot. Lautakuntien jäsenten riippumattomuuteen ja työetiikkaan on pitkään liittynyt monenlaisia kysymyksiä, jopa epäilyksiä.

Työkyvyttömyyseläketapausten käsittely saa maassamme paljon kritiikkiä ja usein täydestä syystä. Monet ihmiset kokevat suureksi epäkohdaksi sen, että heidän elämästään ja toimeentulostaan päätetään ilman, että heitä itseään tavataan tai kuullaan lainkaan. Pitkään potilasta tutkineen lääkärin lausunto ei paina käytännössä mitään, kun lautakunnan jäsenet ja vakuutusyhtiöt, niin sanotut asiantuntijalääkärit, tekevät hylkäävän päätöksensä. Eläkkeelle pääseminen ei ole paras osoitus kansalaisten yhdenvertaisuudesta ja tasavertaisesta kohtelusta. Johtajatason kansalaiset ilmoittavat, milloin he jäävät eläkkeelle, ja kaupan päälle heille annetaan isot erorahat. Työläisillä ei eläkkeellelähtö mene aivan samaa rataa.

Hallituksen esityksellä halutaan vahvistaa eläkevalituksia käsittelevän eläkelautakunnan asemaa ja riippumattomuutta. Tämä on oikean suuntainen tavoite. Toivottavasti riippumattomuuden lisääminen samalla mahdollistaa paremman kansalaisten tasapuolisen kohtelun toteuttamisen. Tälle olisi tarvetta.

Keskustelu päättyy.