Täysistunnon pöytäkirja 128/2002 vp

PTK 128/2002 vp

128. KESKIVIIKKONA 6. MARRASKUUTA 2002 kello 15

Tarkistettu versio 2.0

17) Hallituksen esitys laiksi valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta

 

Maria Kaisa Aula /kesk:

Arvoisa puhemies! Tämä laki valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta on sinänsä hyvin teknisen näköinen ja yksimielisesti valiokunnassa käsitelty. Sen takia haluan tästä mainita, että tämä samoin kuin edellä käsitelty valtion kiinteistövarallisuuden luovuttamista koskeva laki myöskin lisää eduskunnan päätösvaltaa budjettiasioissa. Tässä lisätään eduskunnan mahdollisuuksia päättää menojen tarkemmista käyttötarkoituksista ja myöskin nettobudjetoitujen virastojen osalta päättää paremmin menojen ja tulojen kohdentamisesta. On ihan myönteisesti merkille pantava, että valtiovarainministeriössä on tämän suuntaisia lakiuudistuksia taloushallinnon puolelle nyt esitetty ja tuotu tänne eduskuntaan päätettäväksi.

Yleiskeskustelu päättyy.