Täysistunnon pöytäkirja 128/2005 vp

PTK 128/2005 vp

128. KESKIVIIKKONA 30. MARRASKUUTA 2005 kello 11

Tarkistettu versio 2.0

6) Määrärahan osoittaminen Jyväskylä—Vaasa-valtatien 18 rakennustöiden jatkamiseen välillä Multia—Ähtäri

 

Lauri Oinonen /kesk(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Multian kunnassa vuosituhannen vaihteen aattopäivänä puoleltapäivin räjäytettiin kalliota Jyväskylä—Vaasa-tien eli Valtatien 18 rakennustyömaalla, ja tuon räjäytyksen tuloksena syntyi kallioon aukko, josta hankittiin mursketta siihen työhön, jolla Multian kirkonkylän ohitusta rakennettiin. Samalla avattiin kallioon tielinjaa Multialta kohti Ähtäriä, ja näin kallio aukeni tielle noilta kohdin.

Kuitenkin korpisuomaisemat kohti Vuorimäkeä, Niinimäkeä, kohti Liesjärveä, kohti Pohjanmaata ovat paperilla suunnitelmina valtatielinjauksesta. Vaarana on, että nämä suunnitelmat vanhenevat, ellei niitä päivitetä, ja kaikkein parasta olisi, että valtatien rakentamaton osuus voitaisiin käynnistää ja saada tie joskus tehtyä.

Valtatie 18:aa on sanottu valtatieksi, joka pätkii. Tällä hetkellä se on merkitty Jyväskylän ja Seinäjoen välisenä lyhimpänä reittinä siten, että rakennetulta Multian ohitusosuudelta tie jatkuu vanhaa, kylläkin päällystettyä reittiä myöten Multian kunnan Väätäiskylään, josta se kääntyy Saarijärvi—Myllymäki-tietä myöten Ähtärin Myllymäelle ja sieltä jatkuu sitten olemassa olevaa pikitietä myöten, joka on kylläkin kohtalaisen hyvässä kunnossa, Ähtäriin, josta tie on sitten rakennettu ja merkitty valtatieyhteytenä Seinäjoelle.

Vaasaan Jyväskylästä saakka ei tuota kautta vielä liikennettä opasteta, koska katsotaan, että tien kunto ei edellytä Vaasaan merkittävää valtatietä. Mutta Keski-Suomen tiepiiri muutamia vuosia sitten katsoi, että kyseinen tieyhteys on kuitenkin lyhin Jyväskylästä Seinäjoelle jo nykyisellään. Näin tuo tieyhteys merkittiin valtatieksi. Ikävä kyllä, tien kunto ainakaan tuolla välillä Multian Valkamasta Väätäiskylän kautta Myllymäelle ei ole miltään osin valtatietasoista, ei kantatietasoista, vaikka on osaltaan Väätäiskylään saakka Multialta myös Kantatietä 58, eikä edes häävin seudullisen tienkään tasolla.

Haluan tällä lisätalousarvioaloitteella muistuttaa tuosta tiestä tietäen varsin hyvin, että maassa on monia muitakin keskeisiä tiehankkeita. Mutta tässä olisi kysymys myös laajempaan yhteyteen liittyvästä väylästä.

Viime keväänä täällä eduskunnassa oli seminaari, jonka järjesti Ähtärin kaupunki. Siinä oli myöskin elinkeinoelämän edustajia Merenkurkun alueelta Pohjanmaalta, Ruotsista vastakkaiselta rannalta, ja toivottiin, että tämä valtatieyhteys osaltaan avaisi Keski-Pohjolassa reitin, joka tosin tällä hetkellä on tietyissä vaikeuksissa, kun Merenkurkun lauttalaivaliikenne ei ole sitä, mitä se oli vielä kymmenisen vuotta sitten, eräistä veromuutoksista johtuen.

Arvoisa herra puhemies! Tähän tiehen liittyy myös Keuruun Liesjärveltä oleva tieyhteys, jota tässä aloitteessani en käsittele, mutta samalla tien jatko Keuruun Liesjärven kylältä Ähtäriin palvelisi myös hyvin olennaista kokonaisuutta Keuruu—Liesjärvi-tien jatkona. Näkisinkin, että samassa yhteydessä, kun päästään rakentamaan tätä puuttuvaa valtatieosuutta, niin myös tämä paikallistie Keuruulta Liesjärvelle tulisi voida rakentaa päällystetyksi tieksi. Kysehän on kahden kaupunkikeskuksen välisestä lyhimmästä tieyhteydestä, joka on tällä hetkellä mutkainen, mäkinen, kapea soratie, jolle on myös Ähtärin puolesta käsin laitettu varoitukset raskaalle liikenteelle tiellä olevien vaikeitten ja kapeitten, mäkisten tiekohtien vuoksi. Nämäkin poistuisivat, jos tämä Multia—Ähtäri-tieyhteys voitaisiin saada rakennettua.

Arvoisa herra puhemies! Aloitteellani olin halunnut kiinnittää tieyhteyteen huomiota, jotta ne linjaukset ja suunnitelmat, mitkä tiestä on tehty, eivät vanhenisi ja sitten, kun toivon mukaan mahdollisimman pian rahatilanne mahdollistaa töiden aloittamisen ja tien rakentamisen, voitaisiin asiassa päästä nopeaan lopputulokseen. Aikoinaanhan Esko Ahon hallituksen aikana tuo tie rakennettiin hyvinkin nopeassa aikataulussa Petäjävedeltä Multialle ja muutamia vuosia sitten, vuosituhannen vaihteen paikkeilla, EU-rahoituksella saatiin Multian kirkonkylän ohitusyhteys rakennettua. Tie on näin ollen hyvässä vaiheessa, mutta se tulisi rakentaa myös puuttuvalta osuudeltaan valmiiksi.

Keskustelu päättyy.