Täysistunnon pöytäkirja 128/2006 vp

PTK 128/2006 vp

128. TORSTAINA 7. JOULUKUUTA 2006 kello 16.30

Tarkistettu versio 2.0

4) Hallituksen esitys laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta

 

Minna Lintonen /sd:

Arvoisa rouva puhemies! Tässä esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettua lakia, koska tässä nykyisessä laissa ei ole säännöksiä ulkomailla järjestettävän lukiokoulutuksen rahoituksen määräytymisestä. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi koulutuksen järjestämislupaan perustuvan, yksityisen koulutuksenjärjestäjän ulkomailla järjestämän lukiokoulutuksen yksikköhinnan määräytymisestä.

Tämä lakiesitys on erittäin tervetullut, koska meidän opetusministerimmehän, Antti Kalliomäki, teki tällaista ennakkoluulotonta, ei-fundamentalistista koulutuspolitiikkaa, ja antoi Aurinkorannikon suomalaiselle koululle Espanjassa mahdollisuuden järjestää lukiokoulutusta tulevaisuudessa. Tähän asti ulkomailla asuvat suomalaiset nuorethan ovat suorittaneet suomalaisen koulujärjestelmän mukaisia lukio-opintoja lähinnä etäopetusjärjestelyihin tukeutuen, mikä ei ole ollut tasa-arvoista ja oikeudenmukaista. Nyt on mahdollista sitten siellä Espanjassa suorittaa myös lukio-opinnot. Tähän asti siellä on ollut mahdollista perusopetus, joka on ollut myös ihan erittäin tasokasta, koska siellä suomalaiset opettajat ovat ansioituneina järjestäneet tätä opetusta.

Nyt kun tämä Aurinkorannikon suomalaisen koulun lukiolupa on totta, ja se olisi ensi syksystä 2007 voimassa, niin tämän johdosta on syntynyt tarve säätää tämä ulkomailla järjestettävä lukiokoulutuksen rahoitus. Hallituksen esityksen mukaan mahdollisista opiskelijalta perittävistä maksuista säädettäisiin tarkemmin muuttamalla opetusministeriön asetusta eräistä oppilailta ja opiskelijoilta perittävistä maksuista. Tämähän mahdollistaa nyt näille suomalaisille nuorille, jotka vanhempiensa takia pääsevät tai joutuvat muuttamaan Espanjaan, tämän erittäin hyvän suomalaisen lukiokoulutuksen. Tähän asti heillä ei ole siihen ollut mahdollisuutta. He ovat joutuneet sen todella suorittamaan etäopiskeluna.

Yksi erittäin tärkeä näkökulma on se, että kun tällainen suomalainen lukio Espanjassa on eräänlainen näyteikkuna suomalaisesta koulujärjestelmästä ja toisen asteen opetuksesta, niin siellä Espanjassa he voivat, ja tiedän, että tulevat varmasti sitä ihastelemaan, koska meillä on erinomainen koulujärjestelmä, ja myös lukiojärjestelmä, täällä Suomessa, jota kannattaa sitten käyttää myös vientituotteena muuallakin.

Opetusministerihän on nyt antanut määräaikaisen koulutuksen järjestämisluvan, ja toivottavasti tämä järjestämislupa tulee sitten jatkumaan vielä tulevaisuudessa. Tämä Aurinkorannikon suomalainen koulu on varmasti tulevaisuudessa sekä peruskoulutuksen että lukiokoulutuksen osalta erinomainen koulutuksen näyteikkuna.

Ja kun joissain puheenvuoroissa on arvosteltu sosialidemokraattista koulutuspolitiikkaa ja sitä, että opetusministerin paikka on liian pitkään ollut sosialidemokraateilla, niin täytyy kyllä sanoa, että tämä on sitä ennakkoluulotonta ja innovatiivista koulutuspolitiikkaa, mitä sosialidemokraattinen ministeri tuolla meidän opetusministeriössä tekee, että tehkääpä muut sitten joskus perässä.

Yleiskeskustelu päättyy.