Täysistunnon pöytäkirja 128/2006 vp

PTK 128/2006 vp

128. TORSTAINA 7. JOULUKUUTA 2006 kello 16.30

Tarkistettu versio 2.0

5) Hallituksen esitys laiksi ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta

 

Minna Lintonen /sd:

Arvoisa puhemies! Tässähän on kysymys vaan edellisen lakiesityksen jälkeen seuraavasta tilanteesta. Elikkä nyt ylioppilastutkintoon kuuluvat kokeet järjestetään samanaikaisesti sekä Suomessa että ulkomailla lukiokoulutusta järjestävissä oppilaitoksissa. Elikkä nyt kun Aurinkorannikon suomalainen koulu voi järjestää lukio-opetusta, niin nyt tämän jälkeen sitten ylioppilastutkinto siellä koulussa ja sitten täällä Suomessa järjestetään tämän lain myötä samanaikaisesti.

Yleiskeskustelu päättyy.