Täysistunnon pöytäkirja 128/2006 vp

PTK 128/2006 vp

128. TORSTAINA 7. JOULUKUUTA 2006 kello 16.30

Tarkistettu versio 2.0

Peruskoulun henkilökohtainen oppilaanohjaus

Tatja Karvonen /kesk:

Arvoisa puhemies! Opetusministeriössä on lähdössä käyntiin laaja toimenpideohjelma, joka sisältää hankkeita koulukiusaamisen vähentämiseksi, varhaista puuttumista oppilas- ja opiskeluvaikeuksiin, koulupudokkaiden arviointihanke jne. Nämä ovat erinomaisia asioita. Tästä toimenpidekokonaisuudesta puuttuu kuitenkin oppilaanohjauksen kehittäminen. Peruskoulun oppilailla ei ole tällä hetkellä riittävästi henkilökohtaista ohjausta, ja kuten tiedämme, riittävällä henkilökohtaisella ohjauksella voidaan varmistaa tulevan koulutus- ja uravalinnan osuvuutta ja ehkäistä siten myöhäisempää keskeyttämistä.

Perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen nivelvaiheen kehittämistyöryhmä on esittänyt toimenpiteitä siihen, että perusopetuksen oppilaanohjausta ja sen sisältöjä kehitetään, jolloin myös oppilaanohjausta voitaisiin yksilöllistää. Olisinkin halunnut kysyä opetusministeri Kalliomäeltä:

Mitä toimenpiteitä te aiotte tehdä sen eteen, että peruskoulun oppilaat tulevat saamaan yhä enenevässä määrin henkilökohtaista opinto-ohjausta?

Opetusministeri  Antti  Kalliomäki

Puhemies! Kysyjä viittasikin siihen perustyöhön, joka on tehty työryhmätyötasolla, ja siihen liittyvät valmistelut ovat nyt sitten etenemässä virkamiesasiantuntijatyössä. Uskon, että jollei tämän vuoden aikana vielä, niin ensi vuoden alussa saamme sitten yksilöidympiä vastauksia siitä työstä. Tämä on aito ongelma. Oikeastaan se liittyykin myöskin laajemmin oppilashuollon tilanteeseen, jossa meillä on suuria pulmia ja erilaisia käytäntöjä ja tasoja maan eri puolilla eri kouluissa. Siihen on saatava varsin nopeasti kyllä parannus aikaan.

Tatja Karvonen /kesk:

Arvoisa puhemies! Kuten me tiedämme, oppilaanohjaus ja opiskelijahuolto ovat kaksi ihan eri asiaa. Meillä jokaisella on kokemuksia oppilaanohjauksesta; siitä on joko positiivisia tai negatiivisia kokemuksia. Oppilashuolto on taas sellainen asia, joka on koskettanut meitä tai teidän lapsianne erittäin harvoin. Kuten tiedetään, 20 prosenttia peruskoulun oppilaista ei ole saanut laisinkaan henkilökohtaista opinto-ohjausta. Olisinkin kysynyt sitä, mitä opetusministeriö aikoo tehdä sille, että oppilaanohjaus jakautuisi jokaiselle oppilaalle ja ennen muuta olisi tasapuolisempaa ja oikeudenmukaisempaa, siis oppilaanohjaus, ei oppilashuolto.

Opetusministeri  Antti  Kalliomäki

Puhemies! Kaikki liittyy kyllä kaikkeen koulussa. Sen me opettajat, arvoisa ed. Karvonen, kyllä tiedämme molemmat.

Mitä tulee oppilaanohjaukseen, niin viittaan siihen, mitä äsken sanoin, eli meillä on siinä puutteita. Mutta en lähde antamaan yksityiskohtaisia vastauksia ennen kuin tiedän siitä asiantuntijatyön palautteen. Se on saatava ensiksi. Ja todella kuntakohtaiset erot tässäkin ovat kohtuuttoman suuria.

Puhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty.

​​​​