Täysistunnon pöytäkirja 128/2006 vp

PTK 128/2006 vp

128. TORSTAINA 7. JOULUKUUTA 2006 kello 16.30

Tarkistettu versio 2.0

Talkootyöstä saatujen varojen jakaminen

Jukka Gustafsson /sd:

Arvoisa puhemies! Verohallinto on antanut vuosi sitten ohjeen, jossa yksiselitteisesti kielletään talkootyöstä saatujen varojen jakaminen vain talkootyöhön osallistuvien lasten kesken. Varat on jaettava koko joukkueelle siitä riippumatta, onko osallistunut talkoisiin vai ei. Ymmärrän tämän ohjeen lähtökohdan, mutta se on aivan liian kategorinen. Harvat ovat valmiita tekemään talkootöitä, jos tuotto jaetaan jatkuvasti myös niille, jotka eivät talkoisiin osallistu. Tämä ohje johtaa erityisesti vähävaraisempien, mutta myös tavallisten perheiden lasten osalta vaikeaan tilanteeseen. Heille toiminnan rahoitus talkoiden kautta on ollut erittäin tärkeä juttu, ja ilman sitä ei harrastus olisi useinkaan mahdollista.

Arvoisa ministeri, oletteko tietoinen tästä ongelmasta ja valmis korjaamaan tämän aika tuoreen ohjeistuksen, joka tästä asiasta on?

Toinen valtiovarainministeri Ulla-Maj Wideroos

Arvoisa puhemies! Pitää paikkansa, että talkootyön tarkoitushan on se, että tehdään sille yhdistykselle talkootyötä eikä yksittäiselle ihmiselle. Jos tilanne olisi sellainen, että pelkästään sille ihmiselle, joka tekee sitä talkootyötä, tulisi se taloudellinen hyöty — tai heille, jos on hieman isompi ryhmä — niin silloin verottaja katsoo, että se on palkkaa, ja silloin se on veronalaista tuloa. Mutta tietysti jos on joku tämmöinen yksittäinen tapaus, jossa verottaja on mahdollisesti tulkinnut väärin, niin olen valmis tietysti tutkimaan sitä. Mutta muuten käytäntö ei ole muuttunut entisestä.

Ed. Satu Taiveaho merkitään läsnä olevaksi.

Jukka Gustafsson /sd:

Arvoisa puhemies! Tässähän on itse asiassa kysymys yhteiskunnallisesti tavattoman merkittävästä asiasta, kun on kysymys esimerkiksi lasten ja nuorten liikuntatoiminnan edellytyksistä, terveydestä ja näin. Haluan kuitenkin vakavasti vedota ministeriin, sillä kuitenkin sanoin, että ymmärrän tämän talkootyön lähtökohdan, mutta niin kuin monesti sanotaan, paras on hyvän vihollinen. Tämä on nyt johtamassa muun muassa Tampereella isojen urheiluseurojen kohdalta aivan kohtuuttomaan tilanteeseen, kun ei olla valmiita tekemään jatkuvasti sitä talkootyötä ikään kuin toisten eteen.

Minulla on valmis ehdotus tämän mainitun ohjeistuksen korjaamiseksi. Ehdotus pitää sisällään sen ajatuksen, että osa siitä tuotosta pitää voida käyttää sen yhdistyksen hyväksi, mutta osa myöskin sitten jakaa niille, jotka sitä talkootyötä tekevät. Miltä tämä tuntuisi, ja voisitteko harkita yhdessä virkamiesten kanssa tätä?

Toinen valtiovarainministeri Ulla-Maj Wideroos

Arvoisa puhemies! Aina täytyy olla valmis harkitsemaan. Mutta kuten sanoin, itse verotusmenettely ei ole muuttunut. Mutta jos tulkinnassa on jotain ongelmia, totta kai olen valmis sitä tutkimaan ja tutustumaan siihen.

Puhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty.

​​​​