Täysistunnon pöytäkirja 128/2006 vp

PTK 128/2006 vp

128. TORSTAINA 7. JOULUKUUTA 2006 kello 16.30

Tarkistettu versio 2.0

Eläkeläisten taloudellisen aseman parantaminen

Toimi Kankaanniemi /kd:

Arvoisa herra puhemies! Kun tuolla kadulla kulkee, niin ei korttelinväliä pääse eteenpäin, kun ovat eläkeläiset kysymässä, mitä heille on vielä tulossa tämän Vanhasen hallituksen aikana. (Eduskunnasta: Ei mitään!) Kansaneläkkeen tasokorotusta odotetaan, indeksin korjaamista hieman oikeudenmukaisemmaksi, kun se nyt leikkaa joka kuukausi eläkettä, ja kolmas kysymys on tämä eläkeläisten palkansaajia kireämpi verotus eräissä kohdissa. Olen henkilökohtaisesti joutunut sanomaan aina näille ihmisille, että pitää kysyä pääministeriltä tai ministeri Haataiselta. Nyt kysyn näiden eläkeläisten puolesta teiltä, arvoisat ministerit:

Onko tulossa vielä, kun valtiontalous, kansantalous, on nyt hyvässä vedossa, eläkeläisille edes joltain osin jotakin?

Sosiaali- ja terveysministeri Tuula Haatainen

Arvoisa herra puhemies! Hallitus on esittänyt ja eduskunta on hyväksynyt kansaneläkkeisiin tasokorotukset, (Ed. Zyskowicz: 5 euroa!) joita on tämän hallituksen aikana tehty yhteensä 12 euroa. Sen lisäksi ovat tulleet normaalit indeksitarkistukset. Tämä eduskunta on myös hyväksynyt nyt käytössä olevat eläkelainsäädännöt, jotka edellisen eduskunnan aikana myös valmisteltiin ja hyväksyttiin.

Olennainen kysymys kuuluu, ja kysyjäkin tässä vähän viittasi myös siihen, kuinka näitä eläkejärjestelmiä rahoitetaan. Nyt yhteinen käsitys on muodostunut siitä, että työeläkemaksuja ei ensi vuonna koroteta, mutta seuraavana vuonna joudutaan jo korottamaan. Tämä on tosiasia, joka on muistettava, että meillä on maksujen nostamispaine, (Ed. Petri Salo: Demarit korottaneet!) siis työnantajan palkansaajamaksujen nousupaine, edessä jo nykyisten voimassa olevien eläkkeiden rahoittamiseksi. Indeksi korottaa eläkkeensaajien tuloja aina kustannuskehityksen ja palkkapainokertoimen perusteella. (Puhemies koputtaa) Se ei suinkaan sitä leikkaa.

Toimi Kankaanniemi /kd:

Herra puhemies! En kysynyt, miten eläkkeet rahoitetaan, tiedän sen aika hyvin, ja se koskettaa enemmän ehkä palkansaajia ja työnantajia, mutta kysyin näitä kolmea asiaa ja nyt kysyn uudestaan:

Aikooko tämä hallitus nyt talouden vahvan vedon aikana edes yhden näistä luvata, että vielä siihen palattaisiin? Esimerkiksi tämä eläkeläisten verotus, joka on kireämpi kuin palkansaajilla, olisi mahdollista ehkä hoitaa tässä nopeasti. Indeksijärjestelmän korjaaminen oikeudenmukaiseksi on tietysti isompi ja hankalampi hanke, mutta kolmas, tämä kansaneläkkeen tasokorotus, olisi yksinkertaista toteuttaa, jos hallituksella olisi haluja. Onko teillä halua?

Pääministeri Matti Vanhanen

Arvoisa puhemies! Hallitus on toteuttanut ohjelmansa, ja ensi vuoden verolakiesitykset on jo eduskunnalle annettu, samoin budjetti on täällä viimeisellä suoralla, eli ratkaisut hallituksen esitysten osalta on tehty jo tälle syksylle. (Ed. Zyskowicz: Siis kylmää kättä eläkeläisille!)

Puhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty.

​​​​