Täysistunnon pöytäkirja 128/2006 vp

PTK 128/2006 vp

128. TORSTAINA 7. JOULUKUUTA 2006 kello 16.30

Tarkistettu versio 2.0

Työvoimahallinnon työttömyystilastot

Pekka Vilkuna /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Lokakuussa esitin perustellun, dokumentoidun kirjallisen kysymyksen työvoimahallinnon tehottomuudesta ja tilastoharhasta koskien työttömiä työnhakijoita. Kaikki lyhyitä työsuhteita tarjoavat työnantajat tietävät, että työvoimahallinnon byrokratiassa on noin puolitoistasataatuhatta sinne kuulumatonta henkilöä. Työministeriön korkea virkamieskin tunnustaa lehtihaastattelussa heitä olevan 70 000. Kysymykseeni antamassanne vastauksessa, joka oli todella ympäripyöreä, te, ministeri Filatov, ette tunnusta tätä pääongelmaa olevan olemassakaan. Miksi näin?

Työministeri Tarja Filatov

Arvoisa puhemies! En ole nyt varma, mitä ongelmaa edustaja tarkoittaa. Jos hän tarkoittaa sitä, että meillä on työhallinnon tilastoissa ihmisiä, joiden työkyky on puutteellinen, niin tätä on pyritty ratkaisemaan sillä, että on rakennettu näitä työvoiman palvelukeskuksia, joissa Kelan kuntoutus- ja muut välineet, sosiaalitoimen, terveystoimen ja työhallinnon välineet yhtyvät, koska jos me lähdemme siitä, että me yhtäkkiä putsaisimme pois työttömistä työnhakijoista 70 000 tai 150 000, mitä nämä teidän kertomanne luvut olisivat, niin Suomesta kyllä loppuisi vielä pahemmin työvoima kuin tällä hetkellä, kun me jo kohtaamme näitä ongelmia. Silloin on kyse siitä, että ihmisistä pitää rakentaa sellaista työvoimaa, joka kelpaa ja käy meidän työmarkkinoillemme, ja siihen me tarvitsemme sosiaali-, terveys- ja muuta kuntoutuspolitiikkaa, mutta myös niitä koulutusvälineitä, joita työhallinnossa käytetään.

Pekka Vilkuna /kesk:

Arvoisa puhemies! Työvoimahallinto on kuitenkin tänä päivänä niin kuin Molokin kita, rajattomasti rahaa nielevä, aika lailla tehoton laitos. Kenen etu on, että tämän pääongelman tunnistamattomuudella kiusataan kaikkia osapuolia, kiusataan sitä työtöntä työnhakijaa, joka ei todellisuudessa ole työnhakija, kiusataan työnantajaa tarjoamalla tällaista heille, kiusataan opetusjärjestelmää tarpeettomalla koulutuksella ja kiusataan jopa työhallinnon virkamiehiä tämmöisen byrokratian pyörittämisessä?

Kauanko, arvoisa ministeri, luulisitte pysyvänne työpaikassa jossakin yrityksessä, jos ette siellä tunnustaisi tämmöistä suurta ongelmaa olemassa olevaksikaan? Te olette ollut työministerinä jo lähes kahdeksan vuotta. Missä ovat aikaansaannoksenne tämän pääongelman suhteen todella?

Työministeri Tarja Filatov

Arvoisa puhemies! Tällä hetkellä meillä pitkäaikaistyöttömyys laskee hyvin voimakkaasti. Se on itse asiassa laskenut 15 prosenttia tämän hallituskauden aikana, ja siihen ovat vaikuttaneet ne toimenpiteet, joita hallitus on tehnyt. Me olemme rakentaneet työvoiman palvelukeskukset, me olemme tehostaneet pitkään työttömänä olleiden ihmisten työkyvyn ja muun arviointia ja kuntoutustoimenpiteitä. Osa näistä ihmisistä on päässyt eläkkeelle.

Mutta olen käsittänyt, että suomalaisessa yhteiskunnassa on aika laajalle levinnyt yhteinen tahto, että me pyrimme pidentämään ihmisten työuria. Esimerkiksi kun eduskunta käsitteli tätä yksittäistä päätöstä, joka hyvin pitkään työttömänä olleita ja ikääntyneempiä ihmisiä päästi kertaratkaisuna eläkkeelle, niin se linja oli silloin, että kyse on kertaratkaisusta, koska jos me lähtisimme siitä, että noin 40—45-vuotiaat ihmiset putsataan eläkkeelle, niin en usko, että suomalainen kansantalous kestäisi tällaisia päätöksiä, eikä se olisi myöskään inhimillisesti oikein, koska Suomi on niin työsidonnainen maa, että ihmisille pitää tarjota mahdollisuus päästä takaisin työelämään ja hankkia oma elantonsa.

Puhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty.