Täysistunnon pöytäkirja 128/2010 vp

PTK 128/2010 vp

128. TORSTAINA 9. JOULUKUUTA 2010 kello 16.01

Tarkistettu versio 2.0

9) Hallituksen esitys laiksi biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta

 

Lauri Oinonen /kesk:

Arvoisa puhemies! Biopolttoaineet ovat Suomen suuri mahdollisuus, joka tulee ottaa mahdollisimman täysipainoisesti huomioon kaikissa muodoissaan.

Täällä kyselytunnilla tänään ed. Vilkuna toi esille biokaasun käyttömahdollisuuden. Monet suomalaiset maatilat tai kyläyhteisöt voisivat olla biokaasun kautta energiaomavaraisia, jos me lainsäädännöllä tätä edistäisimme. Kun me käytämme biokaasuja, me teemme silloin myös ympäristötekoja: jätteitä voidaan käyttää hyödyksi ja samalla saadaan mahdollisimman saasteetonta ja puhdasta energiaa.

Edelleen biodiesel tulee olemaan Suomen suuri mahdollisuus. Molemmilla asioilla on talouspoliittisesti suuria vaikutuksia. Biodieselillä voidaan korvata merkittävät määrät tuontipolttoainetta, parantaa meidän kaupallista vaihtotasettamme, synnyttää työpaikkoja kautta maan, erityisesti metsäseuduille, maakuntiin. Tämä on hyvin merkittävä kokonaisuus, hyvin merkittävä huoltovarmuuden kannalta. Ja myöskin jälkeen kerran on kysymys biodieselin osalta, jos se jalostetaan vaikkapa suomalaisesta puuenergiasta, uusiutuvasta luonnonvarasta. Emme silloin tarvitse uusiutumattomia fossiilisia polttoainelähteitä siinä määrin kuin nyt.

Olemme todella suuren alun edessä, ja toivon, että tätä aktiivisesti ja määrätietoisesti kehitetään niin, että Suomen mahdollisuudet voivat tulla omaan käyttöön mutta myös tarjota lopputuotteitten kautta vientituloja.

Yleiskeskustelu päättyi.

​​​​