Täysistunnon pöytäkirja 128/2010 vp

PTK 128/2010 vp

128. TORSTAINA 9. JOULUKUUTA 2010 kello 16.01

Tarkistettu versio 2.0

Biokaasuautojen vapauttaminen käyttövoimaverosta

Pekka Vilkuna /kesk:

Arvoisa rouva puhemies! Kaikki tiedämme, että biokaasu on mitä parhain uusiutuva polttoaine ja liikennekäytössä se on kaikkein parhaimmillaan. Vain siinä se aina ja vääjäämättä syrjäyttää fossiilista polttoainetta.

Edellinen eduskunta teki laajalla enemmistöllä valtiovarainministeriön vastustuksesta huolimatta päätöksen, että biokaasuautot vapautetaan käyttövoimaverosta. Perustana oli se, että näin saataisiin jakeluasemia ja tuotanto käynnistymään.

Nyt valtiovarainministeriö kirjelmässään väittää, että perusteet ovat kadonneet, eivätkä ne mihinkään ole kadonneet, koska ei ole mitään tämmöistä verkostoa vielä rakennettu.

Kuuluuko tämä kokoomuksen keskittämispolitiikkaan olennaisesti, että yritetään estää kaikenlaisen uuden toimeliaisuuden ja uusien rahavirtojen syntyminen maaseudulle tällä ratkaisulla?

Valtiovarainministeri Jyrki Katainen

Arvoisa puhemies! Biokaasua käyttävien autojen verotushan on laskenut dramaattisesti tämän hallituksen tekemän päätöksen seurauksena. Autoverotusta on muutettu, vuotuista käyttömaksua on muutettu päästöihin perustuvaksi. Eli kaikki ne autoilijat, jotka käyttävät vähäpäästöisiä autoja tai vähäpäästöisiä polttoaineita, ovat tämän hallituksen päätöksistä hyötyneet merkittävästi rahaa.

Biokaasuun tulee uusi verokomponentti sen takia, että hallitus ei halua valita yhtä teknologiaa tai yhtä tuotetta, joka olisi tästä maailman ikuisuuteen parempi meidän mielestämme kuin joku toinen, vaan olemme muuttaneet koko polttoaineverojärjestelmää siten, että kaikki ympäristöystävälliset polttoaineet ovat saman verotuksen piirissä, tai oikeastaan kaikki polttoaineet saman verotuksen piirissä, ja mitä vähempi on päästöjä, sitä edullisempi verotus on.

Eli kokonaisuudessaan autoilu, uusien puhtaiden polttoaineiden luominen, niitten markkinoille pääseminen on tullut huomattavasti helpommaksi ja kannustavammaksi kuin takavuosina.

Pekka Vilkuna /kesk:

Rouva puhemies! Kukaan niistä 178 allekirjoittajasta ei olettanutkaan, että se olisi käyttövoimaverovapaa maailman sivun. Kaikki tiesivät sen, että jos se tulee ja pidetään ja jakeluketju valmistuu ja laitteet yleistyvät, niin sitten käyttövoimavero tulee. Tämänhetkisellä hintatasolla tämä käyttövoimaverosta vapautuminen olisi tehnyt 87 000 euroa. Vain kaksi tai kolme jakeluasemaa jos olisi rakennettu, niin tämä vero olisi tullut jo takaisin ilman muuta. Kahden eduskunnan ja tällä hetkellä kolmen eduskunnan valiokunnan yksimielinen lausunto oli siitä, että sitä verovapautta pitäisi jatkaa. Minusta tämä on mitä härskeintä kansanvallan halveksintaa. Eikö teitä hävetä?

Valtiovarainministeri Jyrki Katainen

Arvoisa puhemies! Jos koko biopolttoainejakeluketjun muodostuminen on 80 000 eurosta kiinni, niin minä en usko, että sitä sillä veronhuojennuksella sitten syntyy.

Me olemme luoneet ympäristöystävälliselle liikenteelle, ympäristöystävällisten polttoaineiden kehittämiselle ennennäkemättömät kannusteet alentamalla autojen verotusta siinä tapauksessa, että ne ovat ympäristöystävällisiä, vähäpäästöisiä, alentamalla vuotuista käyttömaksua ympäristöperusteisesti ja tekemällä koko polttoaineverojärjestelmän sen mukaiseksi, että mitä ympäristöystävällisempi polttoaine on, sitä huokeampi vero on. Eli näillä kokonaisuuksilla varmasti pystytään pääsemään kotimaisiin polttoaineiden valmistuksiin. Ja jos todella tämä biopolttoainejakeluketjun muodostuminen on 80 000 eurosta kiinni, niin minä en usko, että siihen kyllä enää erityistä verotukea tarvitaan. Kyllä Suomessa semmoista yrittäjyyttä riittää, joka ottaa sen riskin, että lähtee tähän kauppaan mukaan.

Toinen varapuhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty.

​​​​