Täysistunnon pöytäkirja 128/2010 vp

PTK 128/2010 vp

128. TORSTAINA 9. JOULUKUUTA 2010 kello 16.01

Tarkistettu versio 2.0

Hyvitysmaksujärjestelmän piiriin kuuluvan laitekannan päivittäminen

Harri Jaskari /kok:

Arvoisa rouva puhemies! Suomessa on paljon luovan alan ihmisiä, ja luovan talouden ja kulttuurialojen kasvupotentiaali maassamme on varsin merkittävä. Myöskin suomalaisella kulttuurilla on erittäin hyvät vientinäkymät, ja kysyntää myöskin riittää. Me tarvitsemme myöskin uusia kasvualoja Suomeen entisten rinnalle. Ja tarvitsemme mielestäni ehkä Suomen tällaiseksi positiiviseksi pilottimaaksi luovan alan tekijöille.

Mikäli Suomi haluaa kuitenkin olla tällainen hyvä ja kannustava maa idearikkaille ihmisille, työstä on saatava korvaus. Nyt ei näytä kovin hyvältä tämä korvaustilanne, koska esimerkiksi hyvitysmaksut eli maksut, jos musiikintekijä tekee musiikin ja sitä soitetaan radiossa, ovat romahtaneet 12 miljoonasta 6 miljoonaan. Syykin on selvä. Yhä uusia laitteita soveltuu esimerkiksi musiikin kopiointiin, ja tästä syystä varsinaiset tekijät eivät saa korvausta. (Puhemies: Minuutti!) Kysynkin ministeri Wallinilta:

Miten ja milloin näiden hyvitysmaksujen piiriin kuuluvaa laitekantaa päivitetään sillä tavalla, että myöskin uusien laitteiden todellisesta kopiokäytöstä maksetaan korvaus?

Kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin

Arvoisa puhemies! On aivan totta, että luovasta työstä pitää saada palkkaa ja korvausta, ja valtion kulttuuribudjetti on kyllä tästä huolehtinut tällä vaalikaudella. Mutta mitä näihin hyvitysmaksuihin tulee, niin on totta, että tämän nykyisen järjestelmän ylläpitäminen, ehkä jopa sen uskottavuus, on käynyt entistäkin haasteellisemmaksi sen takia, että laitekanta on kehittynyt hyvinkin nopeasti. Siis näitten talletusalustojen laatu on kehittynyt hyvinkin nopeasti. On myöskin tiedossa, että kehitysala on samanlaista esimerkiksi muissakin Pohjoismaissa. Optimaalinen järjestelmä olisi yhteiseurooppalainen, perustuisi yhteiseurooppalaiseen standardiin, mutta sen aikaansaaminen on erittäin aikaa vievää, joten joudumme edelleen keskittymään tähän kansalliseen järjestelmään.

On totta myöskin se, että tämä maksukertymä on laskenut viime vuosina. Se johtuu osittain siitä, että digisovittimien myynti on romahtanut vuoden 2008 jälkeen aivan odotetusti. Se johtuu myöskin siitä, että taloustaantuman aikana laitteiden, viihde-elektroniikan, euromääräinen myynti laski noin kolmanneksella. Se johtuu myöskin siitä, että hankitaan entistäkin enemmän sellaisia laitteita, jotka eivät ole tämän maksuasetuksen piirissä mutta joille (Puhemies: Minuutti!) tallennetaan laillisesti tavaraa.

Opetus- ja kulttuuriministeriössä käydään juuri läpi näitä mahdollisuuksia kehittää järjestelmää, mutta kuitenkin ilman, että esimerkiksi kaksinkertaista maksustandardia pääsisi syntymään siitä syystä, että maksettaisiin sekä hyvitysmaksua että esimerkiksi lisenssimaksua laillisesta tarjonnasta.

Harri Jaskari /kok:

Arvoisa rouva puhemies! Vastaava kysymys on myöskin netin osalta. Suomi on perinteisesti mennyt aika lailla teknologiakylki edellä, mutta jos mietitään esimerkiksi netin tämän hetken tilannetta, mennään sisältöpuoli edellä. Kuitenkin arviolta jopa puolet netin sisällöstä on tietyllä tavalla, sanotaanko, piraattia, että se kopioidaan piraatisti. Siinä tilanteessa on myöskin samalla lailla, että ei ole löydetty oikein kunnollisia keinoja, millä tavalla nämä luovan alan tekijät jälleen myöskin netissä saisivat korvauksensa. Teleoperaattoreiden puolella on mietitty aika paljon sitä, että lähinnä huomautetaan, että nyt on tällainen piraatti liikkeellä siellä, että tiedostoa kopioidaan ja välitetään kaupallisessa tarkoituksessa.

Muissa maissa on menty jo pidemmälle. Huomautuksen lisäksi on annettu varoitus, jopa sanktioita, ja suljetaan tämä palvelin. Mitä arvoisa ministeri on aikonut Suomen osalta tehdä?

Kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin

Arvoisa puhemies! Kyllä Suomessakin tätä on pohdittu aika kauan. Vuoden 2008 syksyllä aloitettiin luovien alojen toimijoitten kanssa niin sanotut toimialaneuvottelut, joissa yhdessä pyrittiin katsomaan, mitä mahdollisuuksia löytyisi torjua nettipiratismia ja edistää tätä laillista, turvallista nettikauppaa. Pitkien neuvottelujen perusteella syntyi lakiesitys, joka on tällä hetkellä eduskunnan käsittelyssä ja jossa nimenomaan halutaan torjua luvatonta verkkojakelua. Se, miten progressiivisesti Suomi tällä saralla toimii, on nyt nimenomaan eduskunnan käsissä, koska esitys on tässä talossa jo käsittelyssä.

Toinen varapuhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty.

​​​​