Täysistunnon pöytäkirja 128/2010 vp

PTK 128/2010 vp

128. TORSTAINA 9. JOULUKUUTA 2010 kello 16.01

Tarkistettu versio 2.0

Aivokemikaalien käytön kitkeminen työelämästä

Jyrki Kasvi /vihr:

Arvoisa puhemies! Työelämän tutkijat varoittavat, että niin sanottu työelämädoping on tullut myös Suomeen, että yhä useampi selviää työelämästä vain lääkekemikaalien turvin. Mielialalääkkeiden sivuvaikutusten voimin tehdään jopa 60 — siis 60 tunnin — työpäiviä ja älykkyysosamäärää doupataan Ritalinilla ja dementialääkkeillä. Ei kenenkään pää kestä tällaista väärinkäyttöä loputtomiin. Kysynkin:

Miten työelämän pelisääntöjä ja työterveyshuoltoa voitaisiin kehittää, jotta jokainen meistä selviäisi töistään ihan omien aivokemikaaliensa turvin ja jotta tämä aivodopingin kulttuuri saataisiin kitkettyä Suomesta heti alkuunsa?

Peruspalveluministeri Paula Risikko

Arvoisa rouva puhemies! Kyllähän nimenomaan työterveyshuolto pyrkii siihen, että on erilaisia keinoja. Jos ihmisellä on jotain ongelmia, joita hän menee sinne hoidattamaan, niin aina arvioidaan tietysti sitä, mikä on se syy ja mikä on siihen käypä hoito. Nyt te puhutte tällaisesta aivodopingista elikkä siitä, että ihminen käyttää jotain piristeitä tai tämän tyyppisiä. Kyllähän siinä henkilöllä on joku ongelma silloin, ja toivoisin tietysti, että hän keskustelee siitä työterveyslääkärin ja -hoitajan kanssa. Ei teidän kysymykseenne valitettavasti voi antaa yksiselitteistä vastausta, miksi joku käyttää niitä. Joku syyhän siinä täytyy olla, että hän käyttää, mutta varmasti kannattaa tutkia. Meillä on todella korkeatasoinen työterveyshuolto.

Jyrki Kasvi /vihr:

Arvoisa puhemies! Nämä lääkkeet eivät ilmesty työpöydille tyhjästä eivät myöskään lukupöydille, Yhdysvalloissa on nimittäin havahduttu Ritalinin käyttöön yliopistojen pääsykokeissa ja tenteissä. Suomen tilannetta tässä suhteessa ei tiedä kukaan. Mutta joku nämä lääkkeet on aina jollekulle määrännyt. Kysynkin:

Miten jatkossa turvataan se, että näitä lääkkeitä käytetään vain sairauksien hoitoon, niin ettei niitä kulkeudu työpaikoille ja oppilaitoksiin henkisen suorituskyvyn väliaikaiseksi keinotekoiseksi nostamiseksi?

Peruspalveluministeri Paula  Risikko

Arvoisa rouva puhemies! Jos ne ovat reseptilääkkeitä, on aivan totta, että joku ne on määrännyt. En pysty ottamaan kantaa yksittäisiin tapauksiin, miksi lääkärit ovat määränneet niitä lääkkeitä. Tietysti juuri se on tärkeätä, että keskustellaan, näistä puhutaan ja meillä on eri sairauksien käypähoito-ohjeita, meillä on hyvin korkeatasoinen työterveyslääkärien osaaminen, ja varmasti, kun tästä keskustellaan, se pistää miettimään, kuinka paljon itse kukin niitä reseptejä kirjoittaa. Hyvä että asia nousee keskusteluun, mutta jotenkin, ainakin sen mukaan, mitä olen keskustellut työterveyslääkäriemme kanssa ja Työterveyslaitoksen kanssa, ei se suuren suuri ongelma Suomessa tällä hetkellä ole. Mutta tärkeää on, että keskustellaan, niin ettei siitä tulekaan.

Toinen varapuhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty.

​​​​