Täysistunnon pöytäkirja 128/2010 vp

PTK 128/2010 vp

128. TORSTAINA 9. JOULUKUUTA 2010 kello 16.01

Tarkistettu versio 2.0

Synergiaetujen toteutuminen Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin organisaatiouudistuksessa

Mats Nylund /r:

Värderade fru talman, arvoisa rouva puhemies! Trafiksäkerhetsverket Trafi har från den 15.11 fått en ny organisationsmodell och samtidigt kommer man att genomföra en regionalisering fram till 2015, där man bland annat flyttar personal till Rovaniemi. Två väldigt viktiga funktioner som Trafi handhar är fartygsregistret och sjömansregistret.

Trafin lehdistötiedotteen mukaan organisaatiouudistuksen tavoitteena on hyödyntää synergioita.

Miten tällainen synergia toteutuu esimerkiksi alusrekisteröinnin suhteen, jos saman asian valmistelija istuu Rovaniemellä ja henkilö, joka vahvistaa päätöksen, istuu Helsingissä?

Liikenneministeri  Anu  Vehviläinen

Arvoisa puhemies! Tämä Trafin organisaatiomuutos todellakin astui hetki sitten voimaan, ja siinä on monia seikkoja tietysti takana: osittain tuottavuusohjelman toteuttaminen, osittain alueellistamisen toteuttaminen ja osittain myös uudet tehtävät, mitä EU:n parista tulee.

Mutta sitten tähän huoleen näitten rekisteritehtävien osalta, mitä hoidetaan Rovaniemellä. Olen täällä jo kerran aiemmin vastannut siihen, että olipa liikkumismuoto mikä tahansa, oltiinpa ilmassa, merellä tai maassa, niin se rekisteröintihomma voidaan tehdä siellä Rovaniemellä. Ja kun viittasitte näihin kaksinkertaisiin miehityksiin, niin se on vain niin, että monta kertaa siinä alueellistamisen alussa sellaista on. Se on tiedostettu, ja se tulee tietysti jonkun verran maksamaan. Mutta sen haluan todeta painokkaasti, että kenenkään venettään tai alustaan rekisteröivän ei tarvitse todellakaan mennä sinne Rovaniemelle, vaan ne palvelut ovat aina saatavilla siinä niin sanotusti lähellä ja käden ulottuvilla.

Toinen varapuhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty.

​​​​