Täysistunnon pöytäkirja 128/2014 vp

PTK 128/2014 vp

128. TORSTAINA 11. JOULUKUUTA 2014 kello 16.01

Tarkistettu versio 2.0

5) Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen osallistumisesta Pohjois-Atlantin liiton johtamaan neuvonanto-, koulutus- ja tukioperaatioon Afganistanissa Suomen ja Pohjois-Atlantin liiton välillä kirjeenvaihdolla tehtävän sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

 

Timo Heinonen /kok:

Arvostettu puhemies! Aika pitkälle tämä keskustelu käytiin tuossa aiemmassa kohdassa, jossa käsittelimme tähän Afganistanin Resolution Support -operaatioon osallistumista, jolla jatketaan siis ISAFin kriisinhallintaoperaatiotyötä kouluttamalla ja avustamalla Afganistanin turvallisuusviranomaisia Kabulissa ja neljässä maakunnallisessa keskuksessa. Tuossa keskustelussa jo paljon kävimme läpi sitä, mitä on tapahtunut tähän mennessä ja mitä mahdollisesti tämän jälkeen tapahtuu, ja on alleviivattava sitä, että Afganistanin tilanne on edelleen erittäin hauras.

Tämän hallituksen esityksen tarkoitus on siis vahvistaa kirjeenvaihdon kautta tehtävällä sopimuksella maamme osallistuminen tähän RS-operaatioon noin 80 henkilöllä, ja sopimuksella ulotetaan lisäksi Naton ja Afganistanin välinen joukkojen asemaa koskeva SOFA sitomaan myös meitä ja meidän maatamme. Tämä on ollut meillä ulkoasiainvaliokunnassa käsittelyssä tuon varsinaisen edellisen asian rinnalla, ja tämä sopimus koskee muun muassa maahantulomuodollisuuksia, aseenkanto-oikeutta, tuomiovallan käyttöä, vahingonkorvausoikeutta ja siitä luopumista eräissä tapauksissa sekä joukkojen ja henkilöstön eri oikeuksia ja vapauksia. Koska tällä sopimuksella ulotetaan Naton ja Afganistanin välinen sopimus joukkojen asemasta koskemaan myös Suomea, merkitsee se, että Afganistanin lainsäädäntö otetaan huomioon. Saamamme selvityksen mukaan lainkäyttövallan osalta lähdetään siitä, että Afganistan antaa lainkäyttöoikeuden Naton ja sen kumppanimaiden henkilöstöstä näille itselleen ja luopuu omastaan. Meidän henkilöstömme osalta lainkäyttövaltaa käyttää siis Suomi.

Hallituksen esityksen ja saamamme selvityksen perusteella sopimuksen keskeinen sisältö vastaa maamme Nato-rauhankumppanuuden perussopimuksia, ja käsittelyssä oleva osallistumissopimus on eräänlainen yhdistelmä Naton SOFAa ja YK:n osallistumissopimuksia. Tämä asia on siis ollut tuon varsinaisen osallistumisen rinnalla meillä ulkoasiainvaliokunnan käsittelyssä, ja tämä vaatii siis eduskunnan käsittelyn perustuslain 94 §:n 1 momentin mukaisesti. Eduskunta siis hyväksyy muun muassa sellaiset valtiosopimukset ja muut kansainväliset velvoitteet, jotka sisältävät lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä. Lainsäädännön alaan kuuluvat muun muassa SOFAn useat velvoitteet, kurinpitovalta, verotus sekä vahingonkorvausvastuu.

Arvoisa puhemies! Toivotaan, että Afganistanissa kaikki menee hyvin niin meidän naisten ja miesten osalta kuin myös Afganistanin maan ja sen kansan osalta ja että päästäisiin kohti vakaampaa Afganistania.

Yleiskeskustelu päättyi.

​​​​