Täysistunnon pöytäkirja 129/2004 vp

PTK 129/2004 vp

129. TIISTAINA 30. MARRASKUUTA 2004 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

23) Hallituksen esitys laiksi ajoneuvoverolain 18 §:n muuttamisesta

 

Lauri Kähkönen /sd:

Arvoisa puhemies! Hiljattain korjattiin eduskunnan toimesta ajoneuvoverolain 18 §:ää, tai en ole pykälästä varma, mutta joka tapauksessa tervetullut muutos. Aiemminhan tämä vero kohdistettiin sille, joka omisti ajoneuvon vuoden ensimmäisenä päivänä. Nyt sitten tämä vero jaksotetaan aina kyseisestä autosta sen mukaan, kuinka kauan kyseisenä vuonna ajoneuvo on omistajalla ollut.

Ajoneuvovero voidaan maksaa joko kerralla tai kahdessa tai neljässä osassa. Tämä lakiuudistus koskee sitä, että se useassa osassa maksetaan. Usein tämä johtuu varmasti maksajan olosuhteista, ei ole euroja tarpeeksi, mutta näissä tapauksissa kohtuuttoman korkeiksi tulevat nämä maksutapalisät. Nehän ovat olleet kerralta 5 euroa, ja tässä lakiesityksessä esitetään, että ne pudotetaan 3 euroon. Varsinkin kun on pienistä summista kyse, niissä tapauksissa tämä nykyinen käytäntö on johtanut kohtuuttoman korkeaan korkoon.

Todella erittäin hyvä uudistus ja korjaus tämän lakiesityksen myötä, kun se hyväksytään.

Esa Lahtela /sd:

Arvoisa herra puhemies! Tämä asia on tullut heti alusta pitäen eteen. Tämä maksutapakorotuksen suuruus on 5 euroa. Minusta tämä pitäisi niinpäin tehdä, jotta se annetaan edullisemmin, jos maksetaan kertaerässä, ja mitään muita maksutapakorotuksia ei tulisi elikkä palkittaisiin siitä, jos kenellä on varaa maksaa, niin okei, mutta ei näinpäin, että lähdetään perimään lisää maksua siitä, että ihminen sattuu olemaan köyhä, mutta annettaisiin vähän palkkiota sille, jos joku on kasannut jemmaan kaikki kansaneläkevarat ja maksaa kertaheitolla. Miksi tämä rakennetaan niinpäin, että otetaan lisää liksaa siitä hommasta? Ainakin itse muistan, että vakuutuspuolella on joskus tämän tyyppistä olemassa. Se on niin kuin porkkana, ei niin kuin piiska. Tässä isketään nyt piiskaa.

Anne Huotari /vas:

Arvoisa puhemies! Minusta on ihan käsittämätöntä, että tämän tyyppisiä asioita pitää vielä eduskunnan käsitellä. Tämmöisen teknisen muutoksen, kun hallintoa halutaan uudistaa, kyllä tällaisten asioiden pitäisi mennä ihan normaalisti virkamiespäätöksellä, että jos halutaan maksaa kahdessa tai yhdessä erässä, kuinka paljon siitä sitä veronkorotusta tulee. Minusta se on ihan suoraan sanottuna käsittämätöntä. Mutta meidän lainsäädäntömme on ilmeisesti tämän tyyppinen.

Minä olisin halunnut tässä yhteydessä puuttua ajoneuvoverolain todellisiin, isoihin ongelmiin ennen kaikkea niitten henkilöitten kohdalla, jotka asuvat haja-asutusalueilla ja esimerkiksi kesäaikaan käyttävät kahta autoa, perheessä tarvitaan, tai osa vuodesta käytetään kahta autoa. Kun vakuutusyhtiöt antavat vakuutusmaksusta vapautuksen sille ajalle, kun ajoneuvo ei ole käytössä, on niin sanotussa seisontavakuutuksessa, tältä ajalta täytyy kuitenkin tämä ajoneuvovero maksaa. Tiedän tilanteita, missä esimerkiksi auto voi olla niin huonokuntoinen, että ei tiedetä, meneekö se edes läpi katsastuksesta. Käytännössä auto ei ole ollut lainkaan käytössä koko vuonna, mutta kun katsastus tehdään vasta kesällä, kun auto olisi otettu käyttöön, ja kun se ei mene läpi katsastuksesta, sitä ei oteta laisinkaan käyttöön, mutta joka tapauksessa siihen saakka tätä veroa täytyy maksaa. Nyt toivon, että tässä valiokunta, sitten kun käsittelee tätä asiaa, myöskin pohtii tätä ja tekee asianomaiset lausumat myöskin tämän osalta, että kun auto on seisontavakuutuksessa, siltä ajalta veroa ei tarvitsisi maksaa.

Esa Lahtela /sd:

Arvoisa herra puhemies! Äsken ensimmäisessä puheenvuorossani en oikein löytänyt sopivaa nimeä sille, millä tavalla ensinnäkin tämä maksupuoli voisi hoitua, mutta eikö joku tämmöinen maksutapa-alennus ole tuolla vakuutuspuolella käytössä? Elikkä siitä palkitaan, kun ihminen maksaa, mutta ei panna lisää hintaa siihen, jos ei pysty maksamaan sitä yhdessä erässä.

Sitten tähän ed. Huotarin näkemykseen. Minä olen samaa mieltä, että toivon mukaan valiokunta voisi ottaa tähän kantaa. Minä sain hiljattain vasta kirjalliseen kysymykseen vastauksen tästä, kun kysyin — aikaisemmin tämä autoverohan oli käyttömaksun nimellä — kun käytetään autoa, eikö makseta niiltä päiviltä, kun sitä käytetään, taikka laitettaisi kuukauden pätkissä, jos ei ihan päiviltä. Ministeriön virkamiehet ovat kyllä keksineet hyvän sanonnan, jotta se on virheellinen nimi, jotta kyse onkin ajoneuvoverosta, jotta eihän sitä voi, se käyttömaksu-nimike on jotenkin kansan suussa saanut tämmöisen ajatuksen taikka siellä keksitty.

Olen sitä mieltä ehdottomasti, että näissä tapauksissa, missä käytetään osan vuotta, sitä ei tulisi periä, koska ei siitä yhteiskunnalle tule mitään kustannuksia eikä sillä hirveä omaisuusarvokaan ole, kun nyt ollaan luopumassa omaisuusverosta. Jos ihmisen pitää maksaa nyt vanhasta autorotiskosta, joka maksaa vaikka 500 euroa, koko vuodelta vero, onhan tämä nyt ihan kohtuutonta. Toisaalta on semmoisia ajoneuvoja, mitkä joku on itse kunnostanut, tämmöisen vanhan auton, ja sille annetaan kaksi kertaa vuodessa joku hääajo tai tämmöinen, pannaan peltipöntöt sinne häntään ja vähän rusettia ja ajetaan pitkin teitä siellä ja siitäkin joutuu maksamaan koko vuodelta ajoneuvoveron. Minusta tämä pitäisi saada sillä tavalla, että se olisi jotenkin kohtuudessa siihen nähden, miten sitä käytetään. Vetoan siihen, mitä tuponeuvotteluissa on tehty rikkaiden osalta, että verosta vapautetaan. Nyt köyhät maksavat nämä, kun ei parempaa autoa mahdollisesti ole ollut varaa ostaa.

Anne Huotari /vas:

Arvoisa puhemies! Puuttuisin tosiaankin vielä näihin ajoneuvoihin, joita vähän käytetään. Erityisesti haja-asutusalueilla auto on ihan välttämätön, kun julkisia kulkuneuvoja siellä vähän liikkuu ja ensi vuoden puolella vielä vähemmän, kun kuljetustukea on vähemmän saatavilla. Juuri eilen maakuntavaltuuston kokouksessa kuulin, että Kainuussa se tarkoittaa 36 vuoron lopettamista kokonaan. Se pakottaa ihmiset hankkimaan autoja, mutta ei ole mitään järkeä silloin ostaa kalliita autoja, kun käyttöä on vähän. Silloin tuntuu aika kohtuuttomalta, että tilanne voi olla se, että auton arvo on paljon pienempi kuin se vuosittain maksettava veron määrä. Siinä mielessä minä toivoisin, että päädyttäisiin siihen, että siltä ajalta, kun autoa ei käytetä, kun se ei ole vakuutuksen piirissä eli on niin sanotussa seisontavakuutuksessa, ei maksettaisi. Mutta jos siihen ei voida päätyä, porrastettaisiin, tehtäisiin usea porras, että ne autot, joita vähemmän käytetään, olisivat alemmassa portaassa tai arvon mukaisesti. Ihan kohtuutonta tämä on niitä ihmisiä kohtaan, joille auton käyttö on välttämätöntä mutta ei kokovuotista.

Pekka Vilkuna /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Kiva, että vasemmisto on täällä ainoana autoasialla. Luulisi sen kiinnostavan vähän muitakin.

On vähän surkuhupaista, että eduskunta käsitteli toimitusmaksua pankissa hyvin pontevasti ja kuitenkin ollaan täällä edelleen valtiolle antamassa oikeus periä toimenpidemaksu. Minusta se 3 euroa on kohtuuton tässä, ehdottomasti tämä ed. Esa Lahtelan suunta olisi parempi, että se olisi kaikille se hinta sama, mutta ne, jotka kerralla maksavat, saisivat pienen alennuksen.

Mutta suuri epäkohta on minusta nimenomaan tässä, että kesäautoista ja harrasteautoistakin pitää maksaa täydeltä vuodelta se käyttömaksu. Kysehän on kuitenkin perinnekulttuurin vaalimisesta, kun ajetaan 60-luvun, 50-luvun autoilla. Ne ovat näille omistajilleen kuin taideteoksia, lempilapsia, niillä ei ajeta huonolla ilmallakaan ollenkaan, niillä vain käydään siellä nakkikioskilla. Onko se sitten leuhkimista vai onko se sen ajan autokulttuurin näyttämistä muille ihmisille? Se saattaa rajoittua muutamaan päivään vuodessa. Siitä huolimatta pitää maksaa koko vuodelta käyttömaksu. Se on minusta aivan väärin, että valtio tämmöisestä perinnekulttuurin vaalimisesta tällä lailla rankaisee käyttömaksulla. Pitää saada valiokuntakäsittelyssä tiettyjä joustoja näihin sekä normaalin kesäauton, mökkiauton, käyttäjien että ennen kaikkea niiden maksuihin, jotka vaalivat vanhaa autokulttuuria pitämällä kalustoa ajokunnossa.

Keskustelu päättyy.