Täysistunnon pöytäkirja 129/2004 vp

PTK 129/2004 vp

129. TIISTAINA 30. MARRASKUUTA 2004 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

30) Hallituksen esitys vuorotteluvapaalain 4 §:n muuttamisesta

 

Anne Huotari /vas:

Arvoisa puhemies! Tähän vuorotteluvapaalakiin haluaisin sanoa, että kun sitä valiokunnassa käsitellään, kiinnitettäisiin nyt huomiota niihin tilanteisiin, missä henkilö on saman vuoden puolella vuorotteluvapaalla ja hänelle tulee tiettyjä eläkemenetyksiä. Nyt on käynyt ilmi, että jotkut eläkeikää lähellä olevat henkilöt eivät uskallakaan jäädä vuorotteluvapaalle sen vuoksi, että heille näitä menetyksiä tulee. Mutta kuitenkin saattaisi olla niin, että jos he tällä vuorotteluvapaalla olisivat, niin he jaksaisivat ollakin sitten sinne varsinaiseen eläkeikään asti töissä.

Nyt minusta kyllä pitäisi tarkastella ilmenneitä ongelmia siitä näkökulmasta, että jos onnistutaan vuorotteluvapaan avulla siinä, että ihmiset pystyisivät olemaan pitempään töissä, sinne eläkeikään saakka, niin sehän on paljon suurempi etu yhteiskunnalle, kuin jos nämä ihmiset jättäisivät käyttämättä vuorotteluvapaan sen vuoksi, että siinä tulee pieni leikkaus eläkkeisiin. Toivon, että valiokunta käsittelyssään huomioi nämä esille tuomani ongelmat.

Lauri  Oinonen /kesk:

Arvoisa puhemies! Tässä asiassa olen ed. Huotarin kanssa aivan samaa mieltä. Toivon, että edistetään järkevää työssäjaksamista ja elämäntilanteitten huomioon ottamista sillä tavalla kuin ed. Huotari toi esille.

Keskustelu päättyy.