Täysistunnon pöytäkirja 129/2005 vp

PTK 129/2005 vp

129. TORSTAINA 1. JOULUKUUTA 2005 kello 16.30

Tarkistettu versio 2.0

19) Hallituksen esitys laiksi Elintarviketurvallisuusvirastosta

 

Sirkka-Liisa Anttila /kesk(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Ihan lyhyt esittely. Nimittäin maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalle ollaan perustamassa Elintarviketurvallisuusvirastoa, johon yhdistetään nykyisten Elintarvikeviraston, Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitoksen ja Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen tehtävät ja johon myöskin sitten siirretään maa- ja metsätalousministeriön elintarvike- ja terveysosaston toimeenpanotehtävät. Esityksessä ehdotetaan annettavaksi laki Elintarviketurvallisuusvirastosta, jolla lakkautettaisiin nykyiset virastot ja siirrettäisiin niiden henkilöstö sekä maa- ja metsätalousministeriön elintarvike- ja terveysosaston virastoon siirtyviä tehtäviä hoitava henkilöstö uuteen virastoon. Tämän tavoitteena on yhdistää siis elintarvike- ja eläinlääkintähallinnon keskushallinnon toimijat yhdeksi viranomaiseksi toimialan hallinnon selkeyttämiseksi ja toimintatapojen yhtenäistämiseksi ja päällekkäisyyden purkamiseksi. Lisäksi tarkoituksena on vahvistaa viraston alueellisia toimipisteitä.

Tämä on erittäin tärkeä virasto. Me kaikki tiedämme, että jos meillä elintarviketurvallisuuteen liittyvät asiat tavalla taikka toisella vaarantuisivat, mitä siitä seuraisi. Tällä hetkellähän Suomessa on tilanne erinomaisen hyvä, ja meillä on esimerkiksi tämmöinen salmonellapoikkeus, eli Suomeen ei saa tuoda salmonellaa sisältäviä lihatuotteita eikä muitakaan tuotteita, mikä kaikki turvaa sen, että suomalaisissa elintarvikkeissa turvallisuus on varsin korkealla tasolla.

Eli nyt ensimmäinen vaihe, Elintarviketurvallisuusviraston perustaminen, on täällä käsittelyssä, ja vielä lisäksi olemme saaneet hallitukselta esityksen Elintarviketurvallisuusviraston perustamisen edellyttämistä muutoksista eräisiin lakeihin, ja tätä esitystä me parhaillaan käsittelemme. Sen on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden toukokuun alusta. Tällä esityksellä nyt sitten muutetaan ne muut lait, jotka mahdollistavat sen, että tämä Elintarviketurvallisuusvirasto voi toimia tarkoitukseen sovitulla tavalla.

Esitys on erinomaisen tärkeä. Ainoa asia, mistä vähän valiokunnan keskustelussa ja erityisesti kuultujen asiantuntijoiden kohdalla oli erimielisyyttä, oli tämä nimi. Ne, jotka olisivat halunneet, että tässä olisi enemmän näkynyt tämä eläinlääkintäpuoli, toivoivat, että sillä olisi nimi, jossa se olisi näkynyt, mutta Elintarviketurvallisuusvirasto kertoo kyllä tarkkaan, mistä on kysymys.

Yleiskeskustelu päättyy.