Täysistunnon pöytäkirja 129/2005 vp

PTK 129/2005 vp

129. TORSTAINA 1. JOULUKUUTA 2005 kello 16.30

Tarkistettu versio 2.0

7) Hallituksen esitys laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta ja 19 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

 

Jari Koskinen /kok:

Arvoisa herra puhemies! Sinänsä lakiesityksessä ei paljon mitään huomautettavaa ole, paitsi yhdeltä osin. Aiemmin on ollut se käytäntö, että tietyntyyppiset sakkomaksut ja muut vastaavat eivät ole olleet elinkeinotulossa vähennyskelpoisia, mutta nyt tänne on sisällytetty myös päästöoikeuden ylitysmaksuja. Se kyllä tietäisi käytännössä sitä, että tulisi tavallaan kaksinkertainen rangaistus yrityksille. Sen takia meillä on tästä asiasta vastalause, jonka mukaan sakot, seuraamusmaksut ja kaikki muut lukuun ottamatta päästöoikeuden ylitysmaksua eivät olisi vähennyskelpoisia.

Bjarne Kallis /kd:

Arvoisa herra puhemies! Niin kuin on myöskin käynyt selville, hallituksen yhtenä vaihtoehtona oli todella tehdä tämä ylitysmaksu vähennyskelpoiseksi, mutta sitten hallitus jostakin syystä päätyikin toisenlaiseen ratkaisuun. Kuultuamme asiantuntijoita, lähinnä sellaisia asiantuntijoita, jotka saattavat joutua näitä maksuja suorittamaan, tuntuu siltä kuin tämä olisi enemmän tulon hankkimisesta johtuvista kuluista kuin tahallisesta lainvastaisesta toimenpiteestä seurannut rangaistus.

Kun tulon hankkimiseen liittyvät kulut ovat yleensä vähennyskelpoisia mutta lainvastaiset, tahalliset toimet vähennyskelvottomia, päädyimme kyllä siihen, että tämän tulisi olla vähennyskelpoinen. Ottaen lisäksi huomioon, että vaikka itse päästömaksu ei tähän välittömästi vaikuta, niin kyllä nämä päästömaksut ovat aika lailla nostaneet tuotantokustannuksia. Lopputulosta ajatellen keskustelemme nyt siitä, onko tämä ylitysmaksu täysin vähennyskelvoton vai 26-prosenttisesti vähennyskelpoinen. Meidän esityksemme on se, että se olisi 26 prosenttia pienempi, kun ja jos se olisi vähennyskelpoinen.

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Olenko pudonnut täydellisesti kelkasta? Käsitelläänkö nyt valtiovarainvaliokunnan mietintöä n:o 38 näiltä valtiopäiviltä? Siinä versiossa, mikä minulla on edessäni, ei ole mitään vastalausetta, ja olen ymmärtänyt, että tässä esitellään vastalauseita.

Olavi Ala-Nissilä /kesk:

Puhemies! Jos ymmärrän, keskustellaan nyt myöskin päästökaupan yli ... Puhemies! Peruutan puheenvuoroni.

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 38.

Erkki  Pulliainen  /vihr:

Arvoisa puhemies! Siis minä olin oikeassa.

Yleiskeskustelu päättyy.