Täysistunnon pöytäkirja 129/2005 vp

PTK 129/2005 vp

129. TORSTAINA 1. JOULUKUUTA 2005 kello 16.30

Tarkistettu versio 2.0

9) Hallituksen esitys laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 16 §:n ja maatilatalouden tuloverolain 7 §:n muuttamisesta

 

Jari Koskinen /kok:

Arvoisa herra puhemies! Täytyy todeta, että ed. Pulliainen on erittäin tarkka ja oli oikeassa, että erehdyin puhumaan päiväjärjestyksen 7) kohdassa asiasta, joka on nyt tässä päiväjärjestyksen 9) kohdassa, joten toistamatta sitä kaikkea, mitä aiemmin sanoin, se edelleen on voimassa.

Bjarne Kallis /kd:

Arvoisa puhemies! Vähän nolottaa, että puhuin tästä asiasta väärän asian kohdalla, niin että nöyrä anteeksipyyntö siitä ja kunnia ed. Pulliaiselle, joka sen huomasi. Muut eivät huomanneet, ei edes puhemies.

Herra puhemies! Haluan nyt kuitenkin kiinnittää huomiota siihen, että jos tämä ylitysmaksu on vähennyskelpoinen, silloin siihen tulee tietenkin tämä 26 prosentin alennus, ja jos se ei ole vähennyskelpoinen, niin ei tule minkäänlaista alennusta, ja alennushan tulee sen veron muodossa. Eli ei voi sanoa, että me, jotka olemme sillä kannalla, että se olisi vähennyskelpoinen, emme haluaisi, että tällaisia maksuja suoritettaisiin. Kyllä näitä maksuja tulee suorittaa, mutta taustalla on se, että yleensä vähennyskelvottomuus perustuu teon tahallisuuteen ja rangaistavuuteen. Tässä tapauksessa ei ole oikeastaan rangaistavaa tekoa, vaan tämä on hallinnollinen maksu, joka yleensä on vähennyskelpoinen. Eli en kyllä ymmärrä, minkä takia sitä ei voitaisi vähennyskelpoisena pitää.

Petri Salo /kok:

Arvoisa herra puhemies! Kun näitä vertailupohjia esimerkiksi katsotaan, niin esimerkiksi kuljetusyrittäjät, kun on kysymyksessä ylikuormamaksu, joka tulee myöskin yleensä hallinnollisena seuraamuksena siitä, että ajoneuvolla on kuljetettu liian suurta kuormaa, voivat vähentää nämä maksut kyllä verotuksessa tulonhankkimismenoina. Eli tähänkin asiaan tässä tehdään jonkinlainen poikkeus.

Yleiskeskustelu päättyy.