Täysistunnon pöytäkirja 129/2005 vp

PTK 129/2005 vp

129. TORSTAINA 1. JOULUKUUTA 2005 kello 16.30

Tarkistettu versio 2.0

Pätkätyöläisten aseman parantaminen

Rosa Meriläinen /vihr:

Arvoisa puhemies! Vihreät ovat olleet pitkään huolissaan pätkätöiden lisääntymisestä ja pätkätyöläisten asemasta, ja olemmekin kieli pitkällä odottaneet selvitysmies Palanko-Laakan selvitystä pätkätöiden karsimiseksi ja pätkätyöläisten aseman parantamiseksi. Nyt jo etukäteen on Etelärannasta kritisoitu selvitystä, joka julkaistaan vasta parin viikon päästä. Olisinkin kysynyt ministeri Filatovilta:

Mikä on teidän näkemyksenne siitä, kuinka selvitysmiehen konkreettisia parannusehdotuksia pätkätyöläisten asemaan ja pätkätöitten karsimiseksi aiotaan viedä eteenpäin tässä ilmapiirissä?

Työministeri Tarja Filatov

Arvoisa puhemies! Hallitus lähtee ohjelmassaan siitä, että tällaisia tarpeettomia, epätarkoituksenmukaisia pätkätöitä pyritään karsimaan, ja se on niin yksityisen sektorin kuin julkisen sektorinkin ongelma. Tuon selvityshenkilön tehtävänä on ollut kartoittaa sitä, millä lailla pätkätöitä ketjutetaan, mitä toimia voitaisiin tehdä lisää, jotta näistä epätarkoituksenmukaisista ja, voisi sanoa, jopa laittomista pätkätöistä päästäisiin irti. Hän on nyt tehnyt erityyppisiä esityksiä. En tiedä vielä itsekään, mikä tuo aivan lopullinen esitys tulee olemaan, koska niitä johtopäätöksiä hän parhaillaan kirjoittaa, mutta toki tiedän joitakin asioita, joita siellä on. Yksi keskeinen elementti on se, että meidän tämänhetkinen lainsäädäntömme on kyllä kohtuullinen, mutta sitä ei välttämättä aina noudateta eikä tiedetä sen velvoittavuutta. Sen jälkeen kun nuo esitykset tulevat, niin varmasti niistä osa voi olla sellaisia, joita voidaan panna hyvin nopeastikin täytäntöön, mutta varmasti osa on sellaisia, joita täytyy valmistella aivan normaalin menettelyn puitteissa kolmikantayhteistyössä, ja osa ehkä (Puhemies koputtaa) sellaisia, että ne voivat olla seuraavalla hallituskaudella esillä.

Rosa Meriläinen /vihr:

Arvoisa puhemies! Kuulostaa aivan siltä, että aivan hallitusohjelman mukainen olisi esimerkiksi julkisuuteen tullut tieto siitä, Palanko-Laaka ehdottaa työsopimuslakiin kieltoa määräaikaisiin työsopimuksiin turvautumiselle, jos työvoiman tarve on pysyvä.

Voiko esimerkiksi tätä esitystä, tätä konkreettista aloitetta, odottaa jo lyhyellä aikavälillä tänne eduskuntaan?

Työministeri Tarja Filatov

Arvoisa puhemies! Silloin kun työelämän lakeja valmistellaan, on tärkeää, että siinä ovat työelämän osapuolet mukana, koska he ovat niitä, joiden pitää toimeenpanna näitä lakeja. Nykyinen työsopimuslaki on valmisteltu sillä tavalla, että siinä on yhteiset kannat ja ollut yhteinen tahto, mutta tietyiltä tavoin näkyy se, että aina sitä yhteistä tahtoa ei tämä meidän elävä elämämme tottele. Kun nuo esitykset tulevat, katsotaan, millä aikataululla sitten voidaan tehdä, jos on tarvis tehdä, työelämälakeihin muutoksia ja niitä viedä eteenpäin.

Toinen varapuhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty.

​​​​