Täysistunnon pöytäkirja 129/2005 vp

PTK 129/2005 vp

129. TORSTAINA 1. JOULUKUUTA 2005 kello 16.30

Tarkistettu versio 2.0

Turvapaikanhakijoiden katoaminen

Timo  Soini  /ps:

Arvoisa herra puhemies! Turvapaikkahakijoita on kadonnut johonkin toista tuhatta. Haluaisinkin kysyä nyt, vaikka ministeri Rajamäki ei ole paikalla, tämä liittyy ministeri Filatovin toimialaan:

Mihin nämä turvapaikkahakijat katoilevat veronmaksajien varoilla, ja miten aiotte saada nyt, hallitus, tämän koordinaation kuntoon työvoimaministeriön ja sisäministeriön välillä?

Työministeri Tarja Filatov

Arvoisa puhemies! Meillä on kahdenlaisia turvapaikanhakijoita, ensinnäkin ne, jotka ovat säilöönottokeskuksessa ja joilla ei ole oikeutta liikkua niin kuin he haluavat. He ovat säilöönottokeskuksessa, koska kansainväliset sopimukset estävät sen, aivan oikein, koska he eivät ole rikoksesta epäiltyjä, että heitä voisi pitää vankilassa tai putkassa.

Sen lisäksi meillä on turvapaikanhakijoita, jotka odottavat päätöstä siitä, saavatko he turvapaikan vai eivät, ja jotka asuvat vastaanottokeskuksissa. Vastaanottokeskuksissa olevilla ihmisillä on, kuten kaikilla suomalaisillakin, samat perusoikeudet. Heillä on oikeus liikkua vapaasti tässä maassa, heillä on myös oikeus poistua tästä maasta. Silloin, jos he ovat hakeneet Suomesta turvapaikkaa ja poistuvat, heitä kutsutaan niin sanotuiksi Dublin-tapauksiksi ja he sen jälkeen hakevat jostakin toisesta maasta turvapaikkaa tai lähtevät takaisin kotimaahansa.

Kyse on niin sanotusti näistä ihmisistä, jotka ovat lähteneet vastaanottokeskuksista jonnekin, joko omaan kotimaahansa tai jonnekin toiseen maahan. Jos he toisesta maasta hakevat turvapaikkaa, heidät palautetaan Suomeen tai sitten kotimaahansa riippuen siitä, mikä tilanne on.

Timo Soini /ps:

Arvoisa herra puhemies! Kyllä tämmöinen turvapaikalla keinottelu ja veronmaksajien rahoilla keinottelu aiheuttaa nimenomaan karsastusta ihmisissä. Miten nyt hallitus aikoo jatkossa suhtautua siihen perussuomalaisten linjaan, kun me olemme ajaneet sitä, että jos jossain muussa maassa on kerran saanut kielteisen turvapaikkapäätöksen, se olisi automaattisesti käännytysperuste. Kun te nyt niin paljon siitä EU:sta aina vouhotatte, niin voisiko nyt olla kerrankin niin, koska se olisi kansan ja ihmisten oikeustajun mukaista, että jos on toisessa EU-maassa hylätty, niin myös täällä hylätään? Vai onko tässäkään kohdin EU:ssa mitään logiikkaa?

Työministeri Tarja Filatov

Arvoisa puhemies! Silloin, jos on hakenut toisesta EU-maasta turvapaikkaa, niin oli sitten saanut kielteisen päätöksen tai on tuo prosessi kesken, niin henkilö palautetaan tuohon kyseiseen maahan takaisin. Tässä on kyse EU-käytäntöjen kehittämisestä ja siitä, miten tämä prosessi toimisi elävässä elämässä mahdollisimman nopeasti. Sen eteen Ulkomaalaisvirasto tekee työtä, poliisi tekee työtä, että nämä karkotukset toimisivat nopeasti. Mutta EU-tasolla on tiettyjä ongelmia. Esimerkiksi jotkut maat eivät kovin mielellään ota vastaan näitä turvapaikan hakijoita, vaikka niiden kuuluisi tämän yhteisen pelisäännöstön mukaan ottaa.

Mitä tulee sitten veronmaksajien rahoihin, niin silloin, jos turvapaikan hakija on poistunut maasta, niin hän ei todellakaan saa Suomesta toimeentulotukea. Se maksetaan kerran viikossa täällä olemisen mukaan. Perustuslakivaliokunta on arvioinut tätä asiaa ja lähtenyt siitä, että silloin, jos ihminen on Suomessa enemmän kuin yksi kaksi päivää, silloin tuo etuisuus pitää maksaa rahana eikä esimerkiksi hyödykkeinä, niin kuin joissakin kokeiluissa on tehty.

Toinen varapuhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty.

​​​​