Täysistunnon pöytäkirja 129/2005 vp

PTK 129/2005 vp

129. TORSTAINA 1. JOULUKUUTA 2005 kello 16.30

Tarkistettu versio 2.0

Lehmien ulkoiluttamispakko

Pekka Vilkuna /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Esitän kysymykseni maa- ja metsätalousministerille.

Nyt on 1.7.2006 alkaen tulossa lehmille ulkoiluttamispakko (Ed. Soini: EU:stako?) — EU:stapa EU:sta — ja nyt on kuitenkin hyvin paljon sellaisia tilanteita tuolla maakunnassa, että esimerkiksi asemakaava-alueelle hyvin lähelle toisten omakotitaloja on luvallisesti, laillisesti, rakennettu navetoita, ja jos sinne sen ulkoilutarhan tekee toisen grillikatoksen viereen, niin yhteiskuntarauha varmasti rikkoutuu. On myös hyvin paljon suurten ikäluokkien edustajia, joilla on esimerkiksi jalkavaivoja ja eläkeikä hyvin lähellä, mutta ei ole jatkajasta tietoakaan.

Onko hallitus hakemassa poikkeuksia tämmöisiin tapauksiin, missä ovat sekä naapurisopu että ihmisen terveys esteenä tämän säädöksen toteuttamiseen?

Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja

Arvoisa puhemies! Kysymys on unionin tason säädöksestä ja sen kansallisesta toimeenpanosta, josta päätös on tehty vuonna 1996, eli on ollut noin kymmenen vuoden aika valmistautua tähän toimeenpanoon. Tämä on ollut viljelijöillä tiedossa, että tällainen säädöstö tulee. Kysymys on eläinten hyvinvoinnin turvaamisesta lehmien jaloittelumahdollisuus turvaamalla. Tämä tuottaa joissakin yksittäisissä tapauksissa ongelmia, ja tällä hetkellä vielä käydään neuvotteluja siitä, olisiko mahdollista lyhyeksi siirtymäkaudeksi saada poikkeuksia tai jatkoa tälle siirtymäajalle, jotta niissä tapauksissa, joissa ongelmat ovat käymässä ylivoimaisiksi, voitaisiin tällaista lyhyttä siirtymäaikaa vielä harkita.

Pekka  Vilkuna  /kesk:

Arvoisa puhemies! Hyvä kuulla, että on edes tapahtumassa yritystä tähän suuntaan. Toivon todella hartaasti, että siellä saadaan tuloksia. Mutta nyt kun te istutte ministeri Hyssälän vieressä siinä sopivasti, niin eikö olisi kuitenkin aika keskustella esimerkiksi enstennä vanhuksille subjektiivinen oikeus ulkoilutukseen laitoksissa, ja vasta sen jälkeen puututtaisiin lehmien oikeuksiin. (Naurua)

Ed. Olli Nepponen merkitään läsnä olevaksi.

Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja

Arvoisa puhemies! Tämä jatkokysymys ei enää kuulunut minun toimialaani.

Toinen varapuhemies:

Asia on nyt kyllä sillä tavalla, että kun valtioneuvostolle esitetään kysymys, niin valtioneuvosto myöskin vastaa.

Puhuja

Arvoisa puhemies! Vastasin tähän ed. Vilkunan kysymykseen kotieläinten jaloittelumahdollisuuksien turvaamisesta, ja siihen osioon ei ole lisäämistä, mitä jo ensimmäisessä vastauksessa totesin. Tässä on myös kysymys siitä, että kun jotkut viljelijät tai hyvin monet viljelijät ovat tehneet investointeja tämän säädöksen toteuttamiseksi, niin on kysymys tasa-arvosta siinä mielessä, jos tätä aikaa sitten jatketaan, ainakin kovin paljon. Tässä on kysymys tämmöisestä mahdollisesta pienestä jatkoajasta tälle siirtymäkaudelle.

Toinen varapuhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty.

​​​​