Täysistunnon pöytäkirja 129/2013 vp

PTK 129/2013 vp

129. TORSTAINA 12. JOULUKUUTA 2013 kello 16.00

Tarkistettu versio 2.0

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tullilain, pakkokeinolain 2 luvun 9 §:n ja ulkomaalaislain 181 §:n muuttamisesta

 

Pirkko  Mattila /ps(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Tämä on hyvin lyhyt ja teknisluonteinen muutosesitys, ja tämä johtuu Tullin organisaation muutoksesta, joka on myös tehty hiljattain ja koskee siis tullilain, pakkokeinolain ja ulkomaalaislain muuttamista teknisluontoisesti. Ja tietysti tämä mietintö on lyhykäisyydessäänkin yksimielinen.

Yleiskeskustelu päättyi.