Täysistunnon pöytäkirja 129/2013 vp

PTK 129/2013 vp

129. TORSTAINA 12. JOULUKUUTA 2013 kello 16.00

Tarkistettu versio 2.0

10) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain ja henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

 

Kari Tolvanen /kok:

Arvoisa herra puhemies! Tämä laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa on todella tervetullut. Tämän hetken tilannehan on, että tämä poliisin henkilötietolaki on todella vanhentunut. Siihen on tehty paljon paikkauksia, se on hyvin sekava, ja se on hyvin päällekkäinen monien lakien kanssa, eli voi sanoa, että se ei vastaa tätä päivää. Siinä mielessä tämä uusi laki on tervetullut — etenkin sen takia, että vuodenvaihteessahan tulevat uudet pakkokeino- ja esitutkintalait, jotka vaativat uusia tietojärjestelmiä, muun muassa poliisitoiminnan ohjausjärjestelmää eli Vitjaa. Se vaatii myös, totta kai, uutta lainsäädäntöä.

Ainoa ongelma, tai eihän meillä ongelmia ole tietenkään, mutta ainoa haaste on tässä vaiheessa, että tämä Vitja ei kaikilta osin valmistukaan vuodenvaihteessa, ja se on vähän huolenaihe, miten tämä lainsäädäntö pystytään nyt tuolla poliisivoimissa toteuttamaan, kun sitä tukeva järjestelmä ei ole täysimittaisesti voimassa. Mutta uskon, että näistäkin vaikeuksista selvitään.

Kaiken kaikkiaan hallituksen esitys on loistava, että saadaan päivitettyä tämä henkilötietojen käsittely poliisitoimessa ajan tasalle.

Yleiskeskustelu päättyi.