Täysistunnon pöytäkirja 129/2013 vp

PTK 129/2013 vp

129. TORSTAINA 12. JOULUKUUTA 2013 kello 16.00

Tarkistettu versio 2.0

11) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opiskelijavalintarekisteristä, korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain sekä eräiden koulutusta koskevien lakien muuttamisesta

 

Eeva-Johanna Eloranta /sd:

Arvoisa puhemies! Esitys Oppijan verkkopalveluiden ensiaskeleista on merkittävä eteneminen kansalaisten yksilöllisten oppimispolkujen luomisessa. Oppijan verkkopalveluissa rakennetaan sähköistä sivistyskeskusta, josta löytyvät tulevaisuudessa kaikki palvelut sekä yksityishenkilöille että opetuksen ja koulutuksen järjestäjille. Oppijan verkkopalvelut toteutetaan osana valtiovarainministeriön koordinoimaa sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelmaa, Sadea.

Esityksessä luodaan opiskelijavalintarekisteri, jossa hyödynnetään henkilön yksilöintiin tarkoitettua oppijanumeroa. Tämä vapauttaa resursseja käyttöön ja auttaa löytämään jokaiselle mielekkään koulutuspaikan. Palvelukokonaisuus tulee sisältämään koulutustiedon verkkopalvelun, ilmoittautumisen esi- ja perusopetukseen sekä haku- ja valintapalvelut ammatilliseen koulutukseen, lukiokoulutukseen, perusopetuksen jälkeisiin valmistaviin koulutuksiin sekä korkeakoulujen sähköisen hakujärjestelmän. Kokonaisuuteen sisältyy myös koulutustieto-, urasuunnittelu- ja ohjaus- ja neuvontapalveluita, mikä on tärkeä apu siihen, että ihan jokainen löytää oman paikkansa. Oppijanumero taas auttaa henkilöä todentamaan oman osaamisensa ja hyödyntämään sitä.

Nykynuoret ovat diginatiiveina tottuneita siihen, että kaikki hoituu verkossa. Mikseivät siis myös koulutus- ja urasuunnittelupalvelut? Samalla se on tehokasta ja säästää pitkällä juoksulla henkilöresursseja sinne, missä niitä oikeasti tarvitaan, vaikkapa henkilökohtaiseen opinto-ohjaukseen.

Hyvä uudistus on myös se, että kaikki olennainen tieto olisi jatkossa yhdessä paikassa. Näin on helpompi yhdistää eri oppilaitoksissa tehtyjä suorituksia yhteen tutkintosuorituskokonaisuuteen. Tällä lisätään myös opiskelijaliikkuvuutta, jota tarvitaan, kun teemme Suomesta osaavimman kansan vuonna 2020.

Tavoitteena on siis, että pidemmällä aikavälillä tiedonsiirrossa voitaisiin kasvavassa määrin käyttää henkilötunnuksen sijasta tätä oppijanumeroa. Asian käsittelyn yhteydessä on esitetty opiskelijavalintarekisterin käyttötarkoituksen laajentamista muun muassa nuorisotakuun toteutumisen seurantaan siten, että rekisteriin kerättäisiin tiedot myös niistä perusopetuksen päättäneistä, jotka eivät hae rekisterin piirissä olevissa hauissa. Tämän ottamista mukaan tähän järjestelmään tulee jatkossa sitten miettiä, kun järjestelmää edelleen kehitetään.

Puhetta oli ryhtynyt johtamaan toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti.

Yleiskeskustelu päättyi.