Täysistunnon pöytäkirja 13/2005 vp

PTK 13/2005 vp

13. TIISTAINA 22. HELMIKUUTA 2005 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

3) Hallituksen esitys Euroopan ydinfysiikan tutkimusjärjestön erioikeuksista ja -vapauksista tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

 

Kalevi Olin /sd:

Arvoisa puhemies! Ensimmäisessä käsittelyssä kiinnitin huomiota asiaan jo muutamilta osin, mutta haluan tässä yhteydessä myöskin korostaa sitä, että Cernin tutkimustoiminta on todella merkittävää. Se, että eduskunta käsittelee näin nopealla tahdilla tämän uudistuksen, on mielestäni myönteistä. Se takaa myös suomalaisille varttuneemmille tieteenharjoittajille ydinfysiikan alueella mahdollisuudet Cernin toimintaan. Samalla, jos otetaan huomioon, että Cernissä toimii 6 000 tutkijaa ja 2 500 sihteeristöön kuuluvaa väkeä — muistan, että sihteeristössä on 24 suomalaista ja tutkijoita 56 — niin silloin myöskin tavallaan näiden vapauksien myöntämisen kautta Suomen maksama 8,5 miljoonan euron jäsenmaksu ikään kuin voi uudella tavalla palautua myöskin siinä osaamisessa, mikä ikään kuin karttuu, kun suomalaistutkijat ovat mukana Cernissä.

Keskustelu päättyy.