Täysistunnon pöytäkirja 13/2009 vp

PTK 13/2009 vp

13. TIISTAINA 24. HELMIKUUTA 2009 kello 14.01

Tarkistettu versio 2.0

3) Hallituksen esitys laiksi maksuperusteisista lisäeläkejärjestelyistä eläkesäätiöissä ja eläkekassoissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

 

Erkki  Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Väki vähenee, mutta pidot paranevat. Kello on 21.50 näköjään.

Arvoisa puhemies! Jo lain ensimmäisessä käsittelyssä sanoin, että tämä laki on huonosti valmisteltu. Sitä on eduskunnassa korjattu, mutta kunnollista siitä ei ole tullut vieläkään, ja ennen kaikkea tämä eduskunta — tai jos ihan tarkkoja ollaan, niin edellinen eduskunta — on edellyttänyt, että tästä asiasta, jota tämä lakiesitys käsittelee, on laadittava kokonaisesitys. Siitä huolimatta, tästä eduskunnan tahdosta huolimatta, hallitus on kiireellä, pikaisesti ja huonosti valmistellut osauudistuksen, jota täällä eduskunnassa on yritetty parantaa, mutta kunnollista siitä ei ole saatu.

Arvoisa puhemies! Edellä sanottuun ja ennen kaikkea tämän sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnön murskaavaan todistusvoimaan viitaten tarjoan myöskin aina uutteralle ed. Pulliaiselle mahdollisuuden äänestää hallituksen esitystä vastaan ja esitän, että tämä lakiesitys hylättäisiin.

Anneli Kiljunen /sd:

Arvoisa puhemies! On turhaa enää palata tämän lain sisältöön. Ed. Erkki Virtanen oikeastaan hyvin kuvasi sitä prosessia, joka tämän lain osalta on ollut jo viime syksynä ennen joulua, kun se lähtökohdiltaan tuotiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan ja eduskuntaan. Totesimme valiokunnassa yksimielisesti, että tämä laki on erittäin huonosti valmisteltu, ja sen osalta se sitten palautettiin jatkovalmisteluun. Nyt se on sitten tämän kevätkauden aikana tammi—helmikuun vaihteessa tullut takaisin eduskuntaan, ja sitä on käsitelty valiokunnassa ja todettu siellä siinä olevan edelleen erittäin paljon puutteita ja todettu sitä, että se on myös monelta osin epäoikeudenmukainen suhteessa eri työntekijöihin.

On myös puhuttu tästä, aivan kuten ed. Virtanenkin tuossa totesi, että tämä kokonaisuus tarvitsisi kokonaisuudistuksen, jonka pohjalta koko tämä asia pitäisi ottaa tulevaisuudessa käsittelyyn. Näin ei kuitenkaan hallitus toteuttanut, ja tästä syystä kannatan ed. Virtasen tekemää esitystä lain hylkäämisestä.

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Kiitoksia vaan ed. Erkki Virtaselle tarjouksesta, mutta tällä kertaa joudun valitettavasti ilmoittamaan, että en nyt lähde tätä kaatamaan kuitenkaan. Mutta myönnän erittäin vilpittömästi sen, että arvostelu tästä varsinaisen hallituksen esityksen kehnoudesta on ilmiselvästi paikallaan. Kiinnitin asiaan huomiota jo lain ensimmäisen käsittelyn aikana, ja se on syytä toistaa vielä uudestaan. On aika käsittämätöntä, että käytännöllisesti katsoen näin vaativa esitys täällä eduskunnassa kirjoitetaan kokonaan uudestaan. Toisaalta on hyvä, että eduskunnalla se valmius on, mutta toisaalta tuntuu ihan kurjalta, että tähän tilanteeseen on ajauduttu. Mutta tässä sitä nyt ollaan sitten.

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Kun ihminen vanhetessaan ja innostuessaan toisaalta ja myöskin ehkä vähän dementoituessaan unohtaa lähellä tapahtuneet asiat mutta muistaa kauempana tapahtuneet asiat, niin minullekin kävi tuossa edellisessä puheenvuorossani niin. On nimittäin todettava, että juuri tänään on syntynyt aivan uusi ja perusteltu syy hylätä tämä lakiesitys. Hallitus saamamme tiedon mukaan on puolivälitarkastelussaan päättänyt nostaa työeläkkeitten eläkeikää kahdella vuodella. Se saattaa tämän lakiesityksen kiistattomasti aivan uuteen valoon. Jos tässä tilanteessa hyväksytään lisäeläkelaki, joka on perustunut siihen, että eläkkeelle päästään 63-vuotiaana, ja jos sitä eläkeikää nostetaan kahdella vuodella, niin toimitaan vielä paljon vahvemmin eduskunnan tahtoa vastaan kuin tähän mennessä on toimittu, kun ei ole tehty sitä kokonaisuudistusta. Nyt sitä kokonaisuudistusta tarvitaan erityisesti.

Keskustelu päättyi.